Fotogalerija  

   

Pobožnosti  

Svaku večer pola sata prije svete mise moli se krunica.

Susreti FRAMA-e srijedom poslije svete mise

Četvrtkom poslije sv. mise klanjanje pred Presvetim oltarskim sakramentom.

Četvrtkom poslije sv. mise i klanjanja sastaje se molitvena grupa.

Svakog prvog četvrtka u mjesecu, poslije svete mise klanjanje pred Presvetim oltarskim sakramentom u organizaciji naših mladih.

Za vrijeme korizme svakog petka u crkvi St. Josef prije svete mise pobožnost križnog puta u 18.30 sati.

Pobožnost 13 utoraka na čast svetog Ante 13 tjedana prije blagdana u Misiji.

   

Pred nama  

02. 05. 2020. - Prva pričest

09. 05. 2020. - Susret Hrvatske katoličke mladeži

16. 05. 2020. - Krizma

   

Mnogi naši vjernici postavljaju pitanja, možda na njih i znajući odgovor, a tiče se kumstva na sakramentima. Tko može i pod kojim uvjetima biti kum na krštenju i krizmi? Koja je razlika između kuma i svjedoka? Koje uvjete treba netko imati da bi bio "kum" na vjenčanju? Ta i mnoga druga pitanja mnogi vjernici postavljaju, premda imamo iskustvo da poneki to i znaju, samo što provjeravaju granice i mogućnosti.

Ovo što slijedi je iz Zakonika kanonskog prava (Codex iuris canonici) i odnosi se na cijelu Katoličku crkvu u svijetu, prema tome i na naše prilike i našu mjesnu Crkvu.

Zadaća je kuma "dijete zajedno s roditeljima predstaviti za krštenje i isto tako nastojati da krštenik provodi kršćanski život u skladu sa sakramentom krsta i da vjerno vrši s njim povezane obveze." (Kan. 872). Zbog toga je teološki važno i preporučljivo da bude "samo jedan kum ili jedna kuma ili i kum i kuma." (Kan. 872).

Uvjete koji se traže i koje treba ispuniti osoba kojoj se dopustilo pruzeti službu kuma su slijedeći, a propisuje ih kan. 872 § 1.:

   1. da ga odredi sam krštenik ili njegovi roditelji ili onaj tko ih zamjenjuje ili, ako tih nema, župnik ili krstitelj i da je prikladan te da ima nakanu vršiti tu službu;

   2. da je navršio šesnaestu godinu života, osim ako dijecezanski biskup odredi drugu dob ili ako župnik ili krstitelj smatraju da zbog opravdana razloga treba da se dopusti iznimka;

   3. da je katolik, potvrđen i već pričešćen i da provodi život u skladu s vjerom i preuzetom službom;

   4. da nije udaren nikakvom zakonito izrečenom ili proglašenom kanonskom kaznom (npr. katolik koji je iz bilo kojeg razloga napustio Katoličku crkvu, bez obzira na primljene sakramente, ne može biti kum);

   5. da nije otac ili majka krštenika.

Paragraf 2. istog kanona naglašava da se "krštenoj osobi osobi koja pripada nekatoličkoj crkvenoj zajednici" (npr. pravoslavcu ile evangeliku) dopušta se da bude samo svjedok krštenja, i to jedino zajedno s katoličkim kumom.

Ovo su uvjeti za kumstvo na krštenju i krizmi. Ovdje je važno također istaknuti da kum na sakramentima ne može biti netko tko nije krizman, premda je primio sakramenat ženidbe.

Kad je govor o sakramentu vjenčanja, premda je uvriježeno mišljenje da je govor o kumovima, na vjenčanju su uvijek samo svjedoci.

Prema crkvenim propisima za "valjane su samo one ženidbe koje se sklapaju u prisutnosti mjesnog ordinarija ili župnika, ili svećenika ili đakona koje ovlasti jedan od njih dvojice, a i dvojice svjedoka (kan. 1108 - § 1.). Važno je naglasiti da su sami mladenci djelitelji sakramenta ženidbe, a drugi su sudjelovatelji ili svjedoci toga čina. Za valjanost je dovoljno da svjedoci imaju uporabu razuma, da su u stanju shvatiti o čemu se radi na samoj privoli te to posvjedočiti.

Svjedok može biti bilo tko, muško ili žensko, katolik, pripadnik druge kršćanske nekatoličke Crkve ili zajednice, nekrštena osoba, ateist,... Ipak se preporuča da svjedoci budu duhovno bliski mladencima.

Dakle, za sakramenat krštenja i potvrde ili krizme vrijede isti uvjeti i jasno propisana pravila, dok za "kum", odnosno svjedok na crkvenom vjenčanju nema prevelikih uvjeta koje treba ispuniti. 

 

Viele unserer Gläubigen stellen die Frage, obwohl sie die Antwort vielleicht schon kennen. Es geht um die  Patenschaft  bei Sakramenten.

Wer kann unter welchen Bedingungen Pate  bei der Taufe und bei der Firmung sein?

Welches ist der Unterschied zwischen Pate und Zeuge?

Welche Voraussetzungen muss jemand mitbringen um „Pate“ bei einer kirchlichen Trauung sein zu können?

Diese und andere Fragen stellen viele  Gläubige, obwohl wir die Erfahrung machen, dass einige das auch wissen und nur die Grenzen und Möglichkeiten überprüfen.

Die folgende  Aussage ist aus dem kanonischen Kirchenrecht (Codex iuris canonici) und bezieht sich auf die gesamte katholische Kirche in der Welt, demgemäß auch auf unsere Verhältnisse und auf unsere Ortskirche.

Aufgabe eines Paten ist es, das Kind gemeinsam mit den Eltern bei der Taufe vorzustellen und ebenso sich zu bemühen, dass der Täufling sein christliches Leben im Einklang mit dem Sakrament der Taufe führt und damit verbundene Pflichten erkennt.

Deswegen ist es theologisch wichtig und empfehlenswert, „dass es entweder nur einen Paten oder nur eine Patin, oder auch gleichzeitig Paten und Patin geben soll“.

Die Bedingungen, die gestellt werden und die eine Person erfüllen muss, die einwilligt, das Amt des Paten zu übernehmen, sind folgende und sind im Kan 872 §1 vorgeschrieben:

  1. er muß vom Täufling selbst bzw. von dessen Eltern oder dem, der deren Stelle vertritt, oder, wenn diese fehlen, vom Pfarrer oder von dem Spender der Taufe dazu bestimmt sein; er muß zudem geeignet und bereit sein, diesen Dienst zu leisten;
  2. er muß das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben, außer vom Diözesanbischof ist eine andere Altersgrenze festgesetzt oder dem Pfarrer oder dem Spender der Taufe scheint aus gerechtem Grund eine Ausnahme zulässig;
  1. er muß katholisch und gefirmt sein sowie das heiligste Sakrament der Eucharistie bereits empfangen haben; auch muß er ein Leben führen, das dem Glauben und dem zu übernehmenden Dienst entspricht. (z. Beispiel: Ein Katholik, der, aus welchem Grunde auch immer, aus der Kirche ausgetreten ist, kann, unabhängig von den erhaltenen Sakramenten, kein Pate (Patin) sein).
  2. er darf mit keiner rechtmäßig verhängten oder festgestellten kanonischen Strafe behaftet sein;
  3. er darf nicht Vater oder Mutter des Täuflings sein

§ 2 desselben kanonischen Kirchenrechts betont, dass der einer nichtkatholischen kirchlichen Gemeinschaft angehört (z.B. orthodox oder evangelisch), darf nur zusammen mit einem katholischen Paten, und zwar nur als Taufzeuge, zugelassen werden.

Das kann  auch nicht jemand sein, der nicht gefirmt ist, wenngleich er das Sakrament der Ehe empfangen hat.

Wenn man vom Sakrament der Trauung spricht, "nur jene Ehen sind gültig, die geschlossen werden unter Assistenz des Ortsordinarius oder des Ortspfarrers oder eines von einem der beiden delegierten Priesters oder Diakons sowie vor zwei Zeugen(Kan 1108 § 1).

Es ist wichtig, hervorzuheben, dass die Brautleute selbst Spender des  Sakramentes der Trauung sind. Andere Anwesende sind

Teilnehmende oder Zeugen dieser Handlung (dieses Aktes). Für die Gültigkeit ist es wichtig, dass die Zeugen verstandesmäßig in der Lage sind, zu verstehen, worum es dabei geht, dass sie den Sinn und die Bedeutung dieser Handlung erfassen und das Ganze Geschehen mit ihrer   Anwesenheit bezeugen.

Zeuge kann jedermann sein, männlich oder weiblich, Katholik oder Angehöriger einer anderen, auch nichtchristlichen Religion, oder eine ungetaufte Person oder  ein Atheist.

Trotzdem empfiehlt es sich, dass Trauzeugen dem Brautpaar im Geiste nahestehen sollten.

Für das Sakrament der Taufe und der Firmung gelten also die gleichen Bedingungen. Die Regeln für sie sind klar  vorgeschrieben, während für den  „Paten“, beziehungsweise den  Trauzeugen bei der kirchlichen Trauung keine festen Regeln bestehen, die er erfüllen muss.

FZT

   

Naši kontakti  

Ured:
tel. +49 711/6403040/-49
fax: 649 32 78

Stan:
fra Zvonko: 41 47 07 94
fra Radoslav: 41 47 07 95
fax: 41 47 07 96

e-mail: info[&]kkgs.de

   

I ovdje smo  

Osobe čiji profil ne možemo vidjeti ili imaju konspirativna imena, ne primamo u grupu!

   

Društvene aktivnosti  

Ponedjeljkom19.30 - Folklor mladih

Utorkom:  18.00 - Škola tamburice; 19.30 - Probe ženske klape "Filiae Croatiae",  probe muške klape "Stella maris", probe tamburaškog sastava te  (po potrebi) probe dramske grupe: "Putujuća scena"

Srijedom19.30 - Probe  velikoga mješovitog zbora te probe dramske grupe: "Putujuća scena" 

Četvrtkom: 19.30 - Probe zbora mladih

Petkom: 19.30 - Folklor odraslih te druženje mladih (po dogovoru)

Subotom: 11.00 - Probe dječjeg zbora "Anđeli";11.45 - Folklor dječiji; 

Škola sviranja klavira: po individualnom dogovoru

Škola pjevanja: po individualnom dogovoru

Susret umirovljenika: svakim danom od 16 do 20 sati.

   

Čitajmo Bibliju  

   

Liturgija dana  

Današnja čitanja
(kliknite ikonu)

   

Svetac dana  

 
Kliknite na ikonu

   

Generalni konzulat Republike Hrvatske  

   

Generalni konzulat BiH  

   

Posjetitelji  

Danas 170

Jučer 193

Ovaj tjedan 363

Ovaj mjesec 3787

Ukupno 632094

   
© Hrvatske katoličke zajednice Blaženi Alojzije Stepinac i Sveti Martin, Stuttgart Zentrum