Aktivnosti u zajednici  

PONEDJELJKOM: 

 • Folklor-mladi u 19.30

UTORKOM:

 • Tamburice u 18.00
 • Klapa "Filiae Croatiae" u 19.30
 • Klapa "Stella maris" u 19.30

SRIJEDOM:

 • Franjevačka mladež/Frama u 19.30

ČETVRTKOM:

 • Molitvena zajednica - poslije mise
 • Zbor mladih u 19.30

PETKOM:

 • Folklor-veliki u 19.30

SUBOTOM:

 • Dječji zbor u 11.00
 • Folklor-djeca u 11.45

NEDJELJOM:

 • Mješoviti zbor u 17.00

SVAKODNEVNO:

 • Umirovljenici od 16.30
   

Fotogalerija  

   

Fra Ivica Erceg, župnik

Rođen je 1974. godine u Otoku kod Sinja. Nakon završene osnovne škole u rodnom mjestu, pohađa Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju. Poslije toga odlazi u Franjevački novicijat na Visovcu, a zatim studira filozofsko-teološki studij u Makarskoj i Zagrebu. Nakon svećeničkog ređenja 2000. godine obnaša sljedeće službe: župni vikar u Metkoviću od 2000.-2005. godine; dušobrižnik u Hrvatskoj katoličkoj misiji Berlin od 2005. - 2006. godine; dušobrižnik u Hrvatskoj katoličkoj misiji Frankfurt od 2006.-2010. godine; voditelj Hrvatskih katoličkih zajednica Herrenberg, Leonberg i Sindelfingen od 2010.-2019. godine; od 01.10.2019. voditelj je Hrvatskih katoličkih zajednica „Blaženi Alojzije Stepinac“ i „Sv. Martin“ u Stuttgartu.

Geboren 1974 in Otok, bei Sinj. Die Grundschule schloß er in Otok ab, das Franziskanisch-Klassische Gymnasium  in Sinj und das Philosophisch-Theologische Studium in Makarska und Zagreb.Nach der Priesterweihe im Jahre 2000, führte er diese Ämter aus: Pfarrvikar in Metkovic von: 2000.-2005.; Seelsorger in der Kroatischen Mission  in Berlin von 2005.-2006.; Seelsorger in der Kroatischen Mission in Frankfurt von 2006.-2010.; Leiter der kroatischen Gemeinden: Herrenberg, Leonberg und Sindelfingen von 2010.-2019.; seit 01.10.2019. Leiter der Kroatischen Gemeinden „Blaženi Alojzije Stepinac“ und  „Sv. Martin“in Stuttgartu. 

 

Fra Radoslav Tolić, župski vikar
Rodio se 20. listopada 1961. godine u Vinjanima kod Imotskoga. Osnovnu je školu završio u Vinjanima i Imotskome, Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju, a filozofsko-teološki studij u Makarskoj i Zagrebu. U novicijat na Visovcu stupio je 11. srpnja 1982. godine, a za svećenika je zaređen 25. lipnja 1990. godine u Splitu. Tri tjedna kasnije mladu je misu proslavio u rodnim Vinjanima. Službu župnoga vikara obnašao je od 1990. do 1993. godine u Imotskome, zatim do 1996. u Prološcu. Tada dolazi za dušobrižnika u Stuttgart Bad Cannstatt do 2001. godine, a tada odlazi za dušobrižnika u Berlin do 2018. Od listopada 2018. dolazi u Stuttgart kao župni vikar.

Geboren am 20. Oktober im Jahr 1961 in Vinjani bei Imotski. Die Grundschule schloß er in Vinjani und Imotski ab, das Franziskanisch-Klassische Gymnasium  in Sinj und das Philosophisch-Theologische Studium in Makarska und Zagreb. Ins Noviziat auf Visovac trat er am 11. Juli 1982 ein und wurde am 25.Juni im Jahr 1990 zum Priester geweiht. Drei Wochen später feierte er Primiz im Geburtsort Vinjani. Das Amt des Pfarrvikars bekleidete er von 1990 bis 1993 in Imotski, danach bis 1996 in Proložac. Dann ging er in die Seelsorge in Stuttgart-Bad Cannstatt bis zum Jahr 2001 und danach in die Seelsorge nach Berlin bis 2018. Seit Oktober 2018 kommt  er in Stuttgart als Pfarrvikar.

 

Zora Bilobrk, pastoralna suradnica
Rođena je 18. veljače 1985. godine u Mostaru. Osnovu školu započela je u Friedbergu kod Frankfurta, a povratkom obitelji u Domovinu, završila ju je u Sesvetskome Kraljevcu 2000. godine. Nakon što je 2004. godine završila XVIII. jezičnu gimnaziju u Zagrebu, upisala je teološki fakultet koji je završila 2008. godine. Istovremeno je pohađala srednju glazbenu školu, koju je završila 2005. godine, također u Zagrebu. Od 2012. godine radi u našoj zajednici kao pastoralna suradnica. Udana je i majka dvoje djece.

Geboren wurde sie am 18. Februar 1985 in Mostar. Die Grundschule begann sie in Friedberg bei Frankfurt. Nach der Rückkehr der Familie in die Heimat schloss sie die Grundschule im Jahr 2000 in Sesvetvski Kraljevac ab. Nachdem sie 2004 das XVIII Sprachgymnasium abschloss, begann sie ihr Studium an der theologischen Fakultät, das sie 2008 abschloss. Gleichzeitig besuchte sie die mittlere Musikschule, die sie 2005 auch in Zagreb erfolgreich beendete. Seit 2012 arbeitet sie als Pastoralreferentin in unserer Gemeinde. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.


Vinka Bušić, tajnica

Vinka Bušić tajnica je u našim zajednicama.

   

Naši kontakti  

Hrvatske katoličke zajednice
Bl. Alojzije Stepinac, Stuttgart-Mitte
i
Sv. Martin, Stuttgart-Möhringen
Heusteigstr. 18
D - 70182 Stuttgart
 
E-Mail: info@kkgs.de
 
Radno vrijeme ureda:
Ponedjeljak - petak:
09.00 - 13.00
Utorak - petak:
16.30 - 18.30
 
Mobitel:
fra Ivica: 0152 5361 0929
 
   

Pred nama  

Prva pričest
26. 09. 2020. u 10.00 sati
St. Hedwig / Möhringen

26. 09. 2020. u 12.00 sati 
St. Hedwig / Möhringen

 
 
Krizma
03. 10. 2020. u 11.00 sat
St. Hedwig / Möhringen

03. 10. 2020. u 13.00 sat
St. Eberhard / Stuttgart

31. 10. 2020. u 12.00 sati 
St. Eberhard / Stuttgart
   

I ovdje smo  

Facebook Logo 2019

Osobe čiji profil ne možemo vidjeti ili imaju konspirativna imena, ne primamo u grupu!

   

Liturgija dana  

Današnja čitanja
(kliknite ikonu)

   

Posjetitelji  

Danas 12

Jučer 218

Ovaj tjedan 733

Ovaj mjesec 5146

Ukupno 719459

   
© Hrvatske katoličke zajednice Blaženi Alojzije Stepinac i Sveti Martin, Stuttgart Zentrum