Ženska klapa "Filiae Croatiae"

Ženska klapa „Filiae Croatiae“ (Kćeri hrvatske) nastala je 2010. godine od članova zbora mladih, koje je vodila sestra Nevenka Tadić. U svome repertoaru njeguju izvornu dalmatinsku pjesmu, obrade mnogih drugih popularnih hrvatskih pjesama te liturgijske ili ostale, za klapsko izvođenje, prilagođene pjesme. Nastupaju na mnogim našim manifestacijama, mnogim zabavama zavičajnih klubova, te na internacionalnim susretima, pokazujući svijetu ljepotu izvornoga dalmatinskog klapskog pjevanja, koje je pod zaštitom UNESCO-a te tako dostojno prezentiraju i našu Zajednicu i hrvatsku kulturnu baštinu. Klapu od njezina osnutka vodi Marija Thiel. Sastaju se najmanje jednom tjedno na svojim probama.
Uza sve svoje obiteljske i profesionalne obveze, rado sudjeluju u svim našim manifestacijama te redovito nalaze vremena za zahtjevne probe svakoga tjedna.

Članice klape su: Jelena Bošnjak, Ivana Brešić, Josipa Čurčić, Marija Jurić, Ana Kajić, Ana Lauc, Ana Nosić, Marina Oreč, Jelena Soldo, Manuela Starčević, Delfa Žaja, Anđa Žarko i Marija Thiel, koja je ujedno i voditeljica.

 

Muška klapa "Stella maris"

Muška klapa „Stella maris“ (Zvijezda mora) nastala je 1995. godine u misiji „Stella maris“, po kojoj je i dobila ime. Klapu je vodila sestra Nevenka Tadić uz suradnju Ivana Žana. Klapa njeguje izvornu dalmatinsku pjesmu i imali su brojne nastupe na mnogim misijskim i drugim svečanostima. Budući da su članovi klape ostarili, neki već preminuli ili se vratili u Domovinu, klapa je jedno vrijeme prestala s aktivnostima. U novome je sastavu ponovno obnovljena 2015. godine. U početku su se sami članovi organizirali na inicijativu Ivice Luburića, koji je voditelj klape, zatim ih je uvježbavala Ursa Vukman, a danas Martina Krajina te po potrebi Ivan Bošnjak, pastoralni suradnik u Bad Cannstattu. Imaju svoje redovite tjedne probe. Nastupaju na raznim hrvatskim i internacionalnim manifestacijama.

Članovi klape su: Ivan Bilinovac, Kristijan Boras, Ivan Bošnjak, Džon Brešić, Mario Domljak, Robert Grgić, Mladen Kordić, Ivica Lovrić, Zvonimir Marković, Tomi Martinović, Ivica Luburić i Tomislav Posavec.

 

Naš mješoviti zbor koji redovito pjeva na nedjeljnoj svetoj misi u 15 sati u crkvi St. Eberhard, svoje redovite tjedne probe ima srijedom u 19.30 sati.  Voditelj zbora je glavni orguljaš  Kristijan Mađar.

Odlaskom časnih sestara 2010. godine stvoren je određeni vakuum koji nastojimo premostiti omasovljenjem i pomlađivanjem zbora, koji će našu Misiju predstavljati u punom i reprezentativnom smislu. Stoga pozivamo sve one koji imaju sluha, vremena, volje i ljubavi da nam se priključe.

Naši mladi također imaju svoje redovite tjedne probe četvrtkom u 19.30 sati. Oni povremeno predvode pjevanje na nedjeljnim svetim misama te u prigodnim slavljima (pričest, krizma,...). Voditelj je Kristijan Mađar.

Probe zbora sv. Josipa vodi naša pastoralna suradnica i orguljašica te oni predvode liturgijsko pjevanje na misi u 9 sati. Svoje probe imaju utorkom u 17 sati ili prema dogovoru.

Probe dječjeg zbora "Anđeli" je subotom u 11.15 sati. Voditelj je Kristijan Mađar.

Sve probe pjevanja su u prostorijama naše Misije.

Dođite, priključite nam se da pjesmom slavimo Gospodina i Njegova divna djela!

Ministranti imaju svoj sastanak subotom u 11.15 sati.

Svi oni koji žele biti ministranti, a nisu spriječeni drugim redovitim obvezama, dužni su redovito dolaziti na sastanke. Na njima ćemo razgovarati o tome kako se ministranti trebaju ponašati, kako služiti kod oltara, ali i razgovarati o zajedničkoj problematici i planovima.

U našoj Misiji nastojimo njegovati hrvatsko kulturno blago i na taj način nastojimo očuvati svoj jezik, identitet i osjećaj pripadnosti hrvatskom narodu. Svi uzrasti folkloraša djeluju pod imenom „Tomislav“, po prvom hrvatskom kralju iz 10. stoljeća.

Različiti su uzrasti naših folkloraša: djeca, mladi i odrasli.

Uz to, osnovali smo i tamburaški sastav te na taj način, ne samo pjesmom i plesom, nego i kvalitetnom svirkom, nastojimo živjeti svoj narodni duh.

Svi oni koji žele uz druženje s drugim mladima učiti plesati folklor mogu se javiti u našu zajednicu.

Probe folkloraša su: 

Ponedjeljkom za mlade u 19.00 sati;

Petkom za odrasle u 19.30 sati;

Voditeljica: Marjana Grgić

Subotom za djecu u 11.45 sati. 

Voditeljice: Antonija Jerković i Marjana Grgić

Škola tamburice:

 - utorkom za mlađu djecu u 17 sati te za stariju djecu u 18 sati.

MJEŠOVITI ZBOR redovito pjeva u crkvi St. Eberhard nedjeljom u 15.00 sati. Probe imaju nedjeljom poslije mise. Voditeljica zbora je Marija Thiel.

ZBOR U CRKVI ST. JOSEF predvodi pjevanje nedjeljom u crkvi St. Josef. Probe imaju nejeljom prije i poslije mise. Voditelj zbora je Filip Mickan.

ZBOR MLADIH svoje redovite probe ima četvrtkom u 19.30 sati. Oni povremeno predvode pjevanje na nedjeljnim misama te u prigodnim slavljima. Voditelj je Kristijan Mađar.

DJEČJI ZBOR "ANĐELI" probe ima subotom u 11.00 sati. Oni povremeno predvode pjevanje na nedjeljnim misama te prigodnim slavljima. Voditelj je Kristijan Mađar .

Dođite, priključite nam se da pjesmom slavimo Gospodina i Njegova divna djela!

Najvažniji datum za hrvatske vjernike u Stuttgartu jest 1. svibnja 1958. godine jer je tada službeno otvorena mogućnost pastoralne skrbi za hrvatske vjernike. U dopisu spomenutoga datuma stoji da je početak pastoralnoga djelovanja 5. svibnja 1958. godine. Svećenik kojemu je povjerena briga o protjeranim podunavskim Nijemcima te Hrvatima u biskupiji bio je isusovac Wendelin Gruber, podunavski Nijemac, dotadašnji župni vikar i rekonvalescent u Ravensburgu. Područje njegova djelovanja bila je cijela biskupija, a sjedište Misije u Neckarstr. 222. Mise je za podunavske Nijemce i za Hrvate održavao u dvorišnoj kapeli tada isusovačke kuće „Stella maris“, kasnijega dugogodišnjeg sjedišta Hrvatske katoličke misije. Ta je kapelica kasnije, dolaskom Hrvata u „Stella maris“ služila kao dvorana za sastanke i vježbe folklora, a srušena je 1999. godine, nakon što su Hrvati otišli iz dotadašnjih prostora a kuća postala stuttgartskom rezidencijom našega biskupa.

Otac Gruber svete mise ne slavi samo u Stuttgartu, nego povremeno odlazi i u Göppingen, Bietigheim, Tübingen, Aalen i Vaihingen Enz. Nakon trogodišnjega pastoralnog rada zamijenio ga je vlč. Ivan Jurak, kratko vrijeme početkom srpnja 1960. godine, a zatim od početka pa do kraja 1961. godine. Okolnosti njegova dolaska, kratkoga pastoralnog rada i odlaska nakon 10 mjeseci, nisu potpuno jasne. Postoji samo dokument Apostolske nuncijature u Njemačkoj da ga se imenuje dušobrižnikom za hrvatske radnike u Stuttgartu. Iz njegova dopisa od 26. rujna 1961. daje se zaključiti da pastoralno skrbi o 2000 Hrvata te da svete mise ima svake druge nedjelje u Stuttgartu, Göppingenu i Bietigheimu, a jednom mjesečno u Tübingenu, Aalenu i Vaihingen Enzu. Također se u dopisu spominje mali broj vjernika koji dolaze na svete mise, a kao razlozi se navode: raštrkanost, slabe prometne veze, strah i međusobna sumnjičavost zbog utjecaja komunističko-ateističkoga svjetonazora.

Svete su se mise u Stuttgartu u to vrijeme, ali i kasnije, održavale u spomenutoj kapelici. Iz toga je vremena odredba da se službeno uspostavi pastoralni rad za hrvatske doseljenike pa se Misija od 1. siječnja 1962. službeno zove „Hrvatska katolička misija“. U to vrijeme za voditelja Hrvatske katoličke misije dolazi zadarski svećenik Anton Odak. Nadnevak njegova dolaska jest 28. veljače 1962. godine, a stanuje u Feuerbachu. Imenovan je hrvatskim dušobrižnikom te mu je naloženo da izradi službeni pečat s natpisom: „Katolički dušobrižnik za Hrvate u biskupiji Rottenburg“ ili „Katolički dušobrižnik za Hrvate u Stuttgartu“. On na službi voditelja Misije ostaje do početka 1968. godine.

U to je vrijeme vlč. Anton Odak proširio svoju pastoralnu djelatnost i svete mise u Stuttgartu nije slavio samo u već spomenutoj kapelici, nego povremeno i u crkvama St. Fidelis i St. Christophorus. Naime, u kapelicu se moglo okupiti 50-ak vjernika i svakim je danom bila sve tješnja, jer se broj vjernika ubrzano povećavao. Zato se tražilo trajnije rješenje. Odak je već 1965. godine inzistirao da Hrvati dobiju mogućnost slaviti svetu misu u crkvi St. Eberhard. Tadašnji rottenburgški biskup Carl Joseph Leiprecht nije bio sklon toj ideji, jer se već prije borio s mišlju da Hrvatska misija nosi naslov „Jugoslavenska“. Razlog takvoga njegova stava treba tražiti u tome da je službena država bila Jugoslavija i u tome što je UDBA na sve načine Hrvate diskreditirala, ocrnjivala i proglašavala opasnim ljudima za okolinu u kojoj žive. Nakon toga razgovora, 1966. godine, biskup je dao dozvolu da Hrvati mogu slaviti svetu misu u crkvi St. Eberhard, ali samo dva puta mjesečno.

Dolazak franjevaca Provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu, označio je prekretnicu u organizaciji hrvatskoga crkvenog i kulturnog života u Stuttgartu. Pastoralnomu se radu pristupilo sistematičnije, ozbiljnije i s više ljudskoga potencijala. Zbog sve većega priljeva Hrvata, počinje novi i vrlo snažni zamah nepunih 10 godina nakon početaka Misije. Naime, sve veći dolazak radne snage, poglavito s juga Europe, zahtijevao je i sistematičniji pristup problemu od strane Biskupije. Zato je tadašnji rottenburgški biskup Carl Joseph Leiprecht, u srcima stranih vjernika zbog svesrdnoga i bratskoga zauzimanja, napisao: „Pomoću naše crkvene službe, želimo vam pomoći i pružiti komadić domovine u stranoj zemlji.“

U vrijeme dolaska franjevaca u Stuttgart u 15 dekanata, koliko ih je tada bilo pod pastorizacijom hrvatskih svećenika, broj je hrvatskih vjernika bio oko 30 000, a krajem 1960-ih godina broj Hrvata u biskupiji Rottenburg bio je, prema nekim procjenama i zapisima, oko 60 000. Odlukom Ordinarijata u Rottenburgu, a na preporuku Hrvatskoga naddušobrižničkog ureda u Frankfurtu, za voditelja Hrvatske katoličke misije u Stuttgartu 2. siječnja 1968. imenovan je dr. fra Metod Kelava, koji je došao iz Argentine. No, u isto vrijeme uprava Franjevačke provincije 10. siječnja 1968. na to mjesto imenuje fra Dominika Radića koji dolazi iz Domovine. Njih su dvojica najprije imala smještaj u Süßener Str. 33. Budući da se nije znala nadležnost dvojice svećenika, obojica odlaze na nove dužnosti godinu dana poslije. U sjećanju vjernika, fra Metod Kelava bio je i ostao voditeljem misije, premda pravno to nije bilo očito.

Misija je preselila u nove prostorije u Neckarstr. 113 i tu ostala do 1974. godine. U to vrijeme dolazi i do početka cijepanja velike, i na cijelome teritoriju biskupije, jedinstvene Misije, a prva se osamostalila Misija Göppingen, na koju je imenovan Anton Odak, voditelj dotadašnje zajedničke Misije. Ubrzo, osim svetih misa u crkvi St. Eberhard, počinju se održavati redovite svete mise i ostale vjerske aktivnosti u crkvi St. Fidelis u Stuttgartu te u Laurentiuskirche u Bietigheimu, gdje su se dotad održavale samo povremeno. Nedugo nakon toga svete mise na hrvatskome počele su se slaviti u Tuttlingenu (Maria Königin), Reutlingenu (St. Wolfgang), Tübingenu (bolnička kapela), Sindelfingenu te Schömbergu.

Hrvati se masovnije predstavljaju drugim stranim zajednicama i domaćoj Crkvi na blagdan zaštitnika Biskupije sv. Martina, 11. studenoga 1968. u Killesbergu. Mnogi su ostali iznenađeni brojnošću Hrvata jer su 1/3 svih nazočnih, oko 2000 vjernika, bili Hrvati. Već dobra organiziranost i pjevanje hrvatskih vjerskih i nacionalnih pjesama te plesova hrvatskoga naroda, a sve uz tada sanjanu i zabranjenu hrvatsku zastavu, ostavila je mnoge Nijemce u čudu. Zato su sve više nakon toga na Hrvate počeli gledati kao na Hrvate, a ne Jugoslavene.

Već dupkom puna crkva St. Eberharda u to je vrijeme motivirala Hrvate i mjesnu Crkvu da pronađu primjereno mjesto za aktivnosti i život hrvatskih vjernika, ne samo nedjeljom, nego i tijekom tjedna. Tako je u ožujku 1969. godine pronađeno privremeno rješenje, koje nikoga nije zadovoljavalo u Neckarstr. 113, gdje se smjestio misijski i socijalni ured, pa Hrvati koriste prostore već dodijeljene španjolskoj zajednici u župi St. Fidelis. Misija je 1968. godine ponovno počela voditi Matice, jer su prve knjige odnesene u Göppingen. Te je 1968. godine bilo 29 krštenja.

Umjesto dotadašnjih svećenika fra Metoda Kelave koji odlazi u Ludwigsburg i fra Dominika Radića, koji odlazi u Aalen, u studenome 1969. godine na njihova mjesta dolaze fra Bernardin Vučić te fra Rafael Begić, obojica iz Domovine. Oni nastavljaju započeti posao. U to vrijeme dolazi do značajne promjene pastoralnih aktivnosti, jer, dolaskom sve većega broja radnika i njihovih obitelji iz Domovine, javlja se potreba za restrukturiranjem i osnivanjem novih hrvatskih misija.

Budući da je bilo dosta svetih misa u mjestima izvan Stuttgarta, a prije osnivanja novih, samostalnih misija, svećenici su slavili svete mise ili nedjeljom ili subotom navečer, povremeno ili redovito, u Bietigheimu, Tübingenu, Aalenu, Vaihingen Enzu, Sindelfingenu, Ludwigsburgu, Reutlingenu, Rottweilu, Tuttlingenu, Schweninngenu, Balingenu, Ravensburgu, Esslingenu, Freudenstadtu, Heilbronnu, Schwäbisch Gmündu, Bad Wilbadu, Schorndorfu, Filderstadtu, Wernauu i Plochingenu i još ponegdje, prema potrebi. Sve to iziskivalo je velike napore i potrebu sustavnijega pastoralnog rada s hrvatskim vjernicima na području cijele biskupije.

U ovo vrijeme dolazi do podjele jedinstvene misije Stuttgart. Broj vjernika stalno je rastao, tako da je na kraju došlo i do podjele same gradske misije na dvije. Na cijelome području biskupije nastale su samostalne hrvatske katoličke misije. U nekoliko godina došlo je do jakoga strukturiranja na području cijele biskupije, uz svesrdnu podršku biskupa dr. Carla Josepha Leiprechta te njegova nasljednika dr. Georga Mosera. Procesom stvaranja samostalnih hrvatskih katoličkih misija postao je lakši i jednostavniji rad s hrvatskim katoličkim vjernicima, s većim brojem svećenika i ostalih pastoralnih suradnika.

Prva se osamostalila misija Göppingen. Voditelj joj je postao vlč. Anton Odak, dotadašnji voditelj jedinstvene Hrvatske katoličke misije u Stuttgartu. Nakon što se 1968. godine osamostalila Hrvatska misija Göppingen, ubrzo dolazi do daljnjega cijepanja velike misije Stuttgart. Godine 1969. osnovane su Hrvatske katoličke misije Aalen i Ludwigsburg, 1970. Sindelfingen, 1971. Reutlingen, Rotweil, Tuttlingen, Ulm i Spaichingen, 1973. Balingen, Ravensburg, Esslingen, Freudenstadt, Heilbronn i Schwäbisch Gmünd, a 1974. Bad Mergentheim. Nakon toga, proces osamostaljivanja pojedinih misija na jedno je vrijeme završio te je osam godina kasnije, 1982. godine, osnovana Hrvatska katolička misija Waiblingen, a 1996. godine u Stuttgartu je došlo do podjele same gradske misije na dvije: Stuttgart –Zentrum i Stuttgart – Bad Cannstatt.

Život i aktivnosti Hrvatske katoličke misije u Stuttgartu polako počinje stasati u zajednicu vjernika koji imaju uhodane i kvalitetne strukture. Hrvatski se vjernici sve više osjećaju kao svoji na svome, imajući službu Božju, ali i sve ostale, ne samo vjerske aktivnosti, na svome jeziku. Misija i crkve u kojima se slave svete mise postaju mjesta druženja, okupljanja, upoznavanja, ali velikim djelom i mjesta sigurnosti u okruženju u kojemu mnogi imaju značajne jezične barijere. Zato su crkve i misije bile i ostale i više od samoga vjerskog čina: one su drugi, a mnogima i prvi dom u tuđini i sigurno utočište u problemima i strahovima s kojima su se suočavali.

Krajem 1960-ih i početkom 1970-ih u Stuttgartu su se svete mise slavile svake prve, treće i pete nedjelje u mjesecu u crkvi St. Eberhard, a svake druge i četvrte u crkvi St. Fidelis do 1970. godine. Od tada počinje redovito slavljenje svetih misa svake nedjelje u St. Eberhard, a od 1972. godine povremeno se počinju slaviti svete mise i u Liebfrauenkirche u Bad Cannstattu.

Crkve su svakim danom sve punije i punije i trebalo je tražiti nove mogućnosti, a aktivnosti postaju raznovrsnije jer su veći i zahtjevi. Zbog sve većega dolaska vjernika i rasta hrvatske zajednice, javlja se potreba i za mnogim drugim pastoralnim sadržajima, od sviranja, pjevanja, socijalnoga i društvenoga rada u kojima svećenici ne mogu sami. Tako, časne sestre franjevke od Bezgrešne iz Šibenika dolaze u misiju 1971. godine i pastoralno djeluju do 1978. godine. Svojim su radom značajno pomogle svećenicima u pastoralnim aktivnostima, ali i u ostalim segmentima života i rada. Crkveni su zborovi postali jezgra intenzivnijega okupljanja i druženja. U to se vrijeme već uvelike osjetila spremnost Hrvata da aktivno i dobrovoljno sudjeluju u organizaciji raznih manifestacija. Mladi su već počeli masovno sudjelovati na mnogim susretima, od vjeronaučnih olimpijada, sportskih susreta do mnogih drugih redovitih ili povremenih aktivnosti.

Kako dolaskom časnih sestara u misiju nije riješen njihov stambeni prostor, svećenički je stan pregrađen i jedan dio prenamjenjen za stanovanje sestara. Takvo je stanje potrajalo do 1974. godine kada je Hrvatska misija preselila u nove prostore u Stafflenbergstr. 36, gdje se nalazio i stambeni prostor za svećenike i časne sestre. U vrijeme dok je Hrvatska katolička misija bila u Stafflenbergstr. 36 u vili „Malabar“, zbog nedostatka prostora, privremeno je kapelica za tjedne svete mise i ostale pastoralne aktivnosti bila u prizemlju zgrade u Stafflenbergstr. 46. Iako je sve objedinjeno na jednome mjestu, Hrvatska misija tu ne ostaje dugo zbog neadekvatnih prostorija i već 1978. godine preseljava u „Stella maris“ u Hohenzollerstr. 11, kuću u kojoj je sve 1958. godine i počelo. Nakon četiri godine boravka i djelovanja u vili „Malabar“, sjedište Hrvatske misije dobilo je nove prostorije i otvorilo put sasvim novomu zamahu života Hrvata u Stuttgartu.

Budući da su hrvatski svećenici i ostali djelatnici Misije doznali da se kuća „Stella maris“ preuređuje za potrebe talijanske katoličke misije, sami su razgovarali s talijanskim svećenikom don Giovambattistom Muttijem i on je sam, nakon mnogih razgovora, došao do zaključka da su te prostorije puno važnije već veoma snažnoj i velikoj hrvatskoj zajednici u Stuttgartu. U razgovorima koje su u Biskupiji vodili tadašnji voditelj Misije fra Ignacije Vugdelija i socijalni radnik Mate Čutura, spomenuti je talijanski svećenik još jednom javno rekao da je „Stella maris“ mnogo potrebnija Hrvatima. Biskup Dr. Georg Moser tako je Hrvatima dodijelio nove misijske prostorije, a Hrvati su, nakon svečane dodjele, živjeli u uvjerenju da će tu ostati mnogo duže od 21 godine, koliko je to bilo mjesto susreta Hrvata.

Blagoslov novih misijskih prostorija 8. prosinca 1978. dali su zajedno biskup Georg Moser i nadbiskup zagrebački Franjo Kuharić, uz veliko narodno slavlje i veselje. Biskup Moser tom je prigodom iskazao radost u ime biskupije Rottenburg-Stuttgart da je biskupija omogućila Hrvatima da čuvaju svoj jezik i kulturu i katoličku vjeru, na opće dobro svih, i Hrvata i mjesne Crkve. U svome euforičnom nastupu voditelj misije fra Ignacije Vugdelija Hrvatima je rekao da će tu ostati dok god budu imali potrebe i želje slaviti misu na hrvatskome jeziku i čuvati svoju nacionalnu svijest. U pastoralnome radu, osim svećenika i časnih sestara, aktivno su kao pastoralne suradnice djelovale gospođe Stanka Vidačković (1974. – 1982.), koja je osnivanjem misije Waiblingen prešla raditi u tu novoosnovanu misiju te Ivanka Čugura (1976. -1978.). One su svojim radom značajno pomagale svećenicima u njihovu sve zahtjevnijemu pastoralnom radu.

 „Stella maris“ bila je drugi dom Hrvata i taj osjećaj mnogi ne mogu razumjeti. To je kuća u kojoj su se Hrvati molili, krštavali, okupljali na formalnim i neformalnim susretima, družili u lijepim i teškim vremenima, svađali i mirili, zaljubljivali i odrastali. Mnogi će i danas reći da su im to najsretnije godine života i mjesto gdje su pronalazili izgubljenu i sanjanu domovinu, dom, prijatelje i rodbinu. Koliko je bio intenzivan život u misiji, govori i činjenica da su mnogi trčali poslije nedjeljne svete mise u crkvi St. Eberhard, kako bi uhvatili mjesto, a prostora i mjesta bilo je puno. Različite i masovne aktivnosti tijekom cijeloga su tjedna od misijskih prostorija napravili najintenzivniji duhovni i kulturni život stuttgartske crkve.

Život Hrvata u Stuttgartu dobio je novi zamah i zbog novih prostorija, ali i zbog dolaska novoga voditelja Hrvatske katoličke misije fra Pavla Žmire 1979. godine. On je pokrenuo mnoge nove aktivnosti u pastoralnome radu, a ponovno je pokrenuo i one koje su jedno vrijeme zamrle. U mnogim je segmentima pastoralni rad bio strukturiran i raznovrstan. Tome u velikoj mjeri pridonose i časne sestre Franjevke od Bezgrešnoga začeća sa sjedištem u Dubrovniku, koje, nakon godinu i pol bez časnih sestara, dolaze 1980. godine i ostaju u pastoralnome radu, ali još više u srcima vjernika narednih 30 godina.

Redovite nedjeljne svete mise, osim u crkvi St. Eberhard u 15 sati, počinju od 14. studenoga 1982. u misijskoj kapeli u 10 sati i u crkvi Liebfrauen u Bad Cannstattu u 12.30 sati. Godinu dana nakon toga redovite nedjeljne svete mise počinju još u crkvi St. Josef u Feuerbachu u 13 sati te u crkvi St. Hedwig u Möhringenu u 13.30 sati. Sveta misa u crkvi St. Josef u Heslachu počinje se slaviti od 1991. godine. Dakle, nedjeljne svete mise slavile su se u to vrijeme na pet različitih mjesta u gradu.

Hrvati su unutar kuće „Stella maris“ imali misijsku kapelu u kojoj su sve do 1980-ih slavili ne samo nedjeljnu svetu misu, nego i redovite tjedne svete mise. Vjeronauk se sve do 2009. godine održavao i u školama, na više mjesta u Stuttgartu, hrvatskoj djeci kojoj je bilo daleko dolaziti do Misije. Svećenici i časne sestre vjeronauk su održavali u Bad Cannstattu, Bergheimu, Feuerbachu, Möhringenu, Obertürkheimu, Rohru, Wangenu, Weilimdorfu i Zuffenhausenu. Tada je vjeronauk bio u osam škola u 42 grupe za oko 800 hrvatske djece. U to vrijeme u misijskim su prostorijama aktivni i mješoviti crkveni zbor, dječji zbor, dvije folklorne grupe, dramska i ritmička grupa te glazbena škola. U pastoralu su i ostaloj skrbi za hrvatske vjernike tri svećenika, četiri časne sestre i pet socijalnih radnika. Osim pastoralnih aktivnosti i u njima liturgijskih obreda, vjeronauka, raznih duhovnih susreta, život se Hrvata intenzivirao i na drugim područjima.

Zanimljivo je spomenuti da su Hrvatska misija i njezini svećenici samoinicijativno otvorili svoja vrata albanskoj katoličkoj zajednici, koja je svake nedjelje slavila svetu misu u misijskoj kapeli. Budući da nije bilo svećenika koji bi poznavao albanski jezik, sveta se misa slavila na hrvatskome, a propovijed je na albanskome imao gospodin Peter Mjeda. Takvo je stanje potrajalo do dolaska prvoga albanskog svećenika 1984. godine. Ne samo da su Hrvati našli svoj dom, već su i albanski vjernici bili presretni da se imaju gdje okupljati, moliti i družiti. Urušavanjem komunizma u istočnoj Europi krajem 1980-ih, i među Hrvatima je zavladala euforija da će se osloboditi iz „tamnice naroda“, kako su mnogi slobodnomisleći intelektualci nazivali Jugoslaviju. Sanjana sloboda bila je na dohvatu ruke, ali nažalost, krvav je bio put stjecanja samostalnosti.

Hrvati u Stuttgartu emotivno su proživljavali Domovinski rat i proces osamostaljenja te pomagali na različite načine: dio njih je otišao u ratom zahvaćenu Domovinu, a mnogi su davali izdašna novčana i materijalna sredstva kao pomoć postradalima. Stotine kamiona humanitarne pomoći, mnogi organizirani dobrotvorni koncerti, razne druge karitativne akcije, predavanja i susreti s mnogim eminentnim osobama iz hrvatskoga političkog i društvenog života tih 1990-ih godina život hrvatske katoličke misije učinili su svehrvatskom žarišnom točkom u koju se sve slijevalo i od koje je sve odlazilo. Mnogi ugledni i popularni ljudi iz Domovine često su posjećivali našu misiju, na oduševljenje najvećega broja Hrvata: intelektualci, komunistički disidenti, političari, sportaši, pjevači... Svi su oni bili dio jednoga euforičnog vremena. Prepune dvorane u Stuttgartu, razne manifestacije i akcije u misijskim prostorijama pokazivale su oduševljenje i spremnost Hrvata učiniti Domovinu sretnijom i radosnijom.

Akcija i aktivnosti u misiji i oko nje bilo je toliko da je često i policija morala držati red i paziti na sigurnost. Stoga se Hrvati danas rado sjećaju tih vremena na koje su posebno ponosni, vremena kada su jedinstvo i spremnost na solidarnost bili iznimno visoki. Mnogi će reći: neponovljivi. Tada i tu osjećali su se jedinstvenima, sigurnima, upućenima jedni na druge, osjećajući vrijeme i prostor svojim drugim domom. Veliki i mali zbor, oko 1500 djece na vjeronauku, šest folklornih grupa, glazbena škola, tamburaški sastav, dva vokalno-instumentalna sastava, razne sportske sekcije, druženje umirovljenika i mnoštvo drugih aktivnosti od misijskih je prostorija učinilo prostorom najvećih aktivnosti u gradu Stuttgartu. Vrijedno je spomena istaknuti da su mladi u to vrijeme u svibnju 1993. godine pokrenuli svoj informativni list mladih „Rosa“, kojim su mladima progovarali svojim mladenačkim rječnikom i pristupačnošću. Bio je to prvi hrvatski list za mlade u Njemačkoj. No, list je, nažalost, ubrzo prestao izlaziti. U Misiji je osnovan i Koordinacijski odbor hrvatskih društava, koji je imao zadaću javno djelovati, govoriti o istini u Hrvatskoj, organizirati prosvjede zbog rata u Domovini te organizirati materijalnu i novčanu pomoć ugroženim sunarodnjacima u Domovini.

O tome bismo razdoblju mogli puno reći. Ali, dovoljno je naglasiti da su srca hrvatskih ljudi iz Stuttgarta u to vrijeme utješila mnoge prognane, ranjene, ljude ostale bez doma, one koje ni društvo više nije primjećivalo. Mnogi novinski članci iz toga vremena na poseban način pokazuju angažiranost i sveprisutnost tadašnjega voditelja misije fra Marinka Vukmana u mnogim humanitarnim aktivnostima i ostalim društvenim događajima. Nepresušno vrelo materijalne pomoći kojom su stuttgartski Hrvati u stotinama kamiona pomagali unesrećene vidljivi je dio pomoći. Onaj dublji kojim su se urezali u mnoge duše i živote pokazujući im da u svojoj muci nisu sami, sigurno je mnogo veći, nevidljivi i neopipljivi, ali stvarni i nadvremenski. Nakon tih euforičnih godina, od 1995. godine dolazi do polaganoga procesa smirivanja situacije u Domovini te konačnoga oslobođenja od velikosrpske prijetnje i okupacije, ali dolazi i do procesa koji će obilježiti budućnost Hrvata u Stuttgartu. Naime, zbog velikoga povećanja broja vjernika u Stuttgartu, biskupija je došla do stanovišta da pastoralni rad treba restrukturirati i poboljšati.

Početkom 1995. godine u ime biskupije Rottenburg-Stuttgart prelat Jürgen Adam uputio je tadašnjemu provincijalu Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja i prije toga voditelju Hrvatske katoličke misije Stuttgart dr. fra Pavlu Žmiri dopis o potrebi osnivanja nove hrvatske misije u Stuttgartu. Veliko povećanje broja hrvatskih vjernika u Stuttgartu kao posljedica rata u Domovini, neadekvatni stambeni uvjeti pastoralnih djelatnika i potreba za organiziranijim radom bili su argumenti skore podjele. U svome se dopisu od 2. travnja 1995. godine otac provincijal suglasio s podjelom Misije te izrazio razumijevanje i spremnost poslati četvrtoga svećenika za pastoralni rad u Stuttgartu. Na temelju obostrane spremnosti biskup dr. Walter Kasper podijelio je 1996. godine do tada jedinstvenu Misiju na dvije: Hrvatsku katoličku misiju Stuttgart – Zentrum i novoosnovanu Hrvatsku katoličku misiju Stuttgart – Bad Cannstatt.

Kardinal Franjo Kuharić, uz suglasnost mjesne Crkve, u dopisu od 14. lipnja 1996. imenovao je dotadašnjega župnog pomoćnika fra Petra Klapeža voditeljem novoosnovane Hrvatske katoličke misije Stuttgart – Bad Cannstatt. Kao župni vikar imenovan je fra Radoslav Tolić. Kako nove misijske prostorije novoosnovane misije nisu stavljene na raspolaganje, kao ni svećenicima stambeni prostor, sav se pastoral prvu godinu odvijao u dotadašnjim zajedničkim prostorijama jedinstvene misije u zgradi „Stella maris“ te su obje misije funkcionirale u mnogim segmentima kao jedna i jedinstvena. Hrvatska katolička misija Stuttgart – Zentrum obuhvaćala je dekanat Stuttgart Mitte, a Hrvatska katolička misija Stuttgart – Bad Cannstatt dekanat Bad Cannstatt.

Tako je Misija Stuttgart – Zentrum pastoralno skrbila za vjernike u dijelovima grada West, Nord, Ost, Süd, Mitte, Botnang, Degerloch, Fasanenhof, Rohr, Kaltental, Möhringen, Vaihingen, Plieningen, Kemnat, Silenbuch, Heumaden, Hoffeld, Büsnau, Killesberg, Ostheim, Löwentor, Ruit, Wilhelma i Berg.

Misija Stuttgart – Bad Cannstatt pastoralno je skrbila za vjernike u dijelovima grada Bad Cannstatt, Feuerbach, Zuffenhausen, Zazenhausen, Weilimdorf, Mönchfeld, Obertürkheim, Untertürkheim, Wangen, Hedelfingen, Münster, Sommerrain, Hofen, Mülhausen, Ulbach, Hallschlag, Rotenberg i Flohberg.

Ne samo da dolazi do podjele jedinstvene i velike misije na dvije, nego je biskupija odredila prenamijeniti misijske prostorije zgrade „Stella maris“u druge svrhe, tražeći hrvatskim svećenicima i časnim sestrama novi smještaj, a Hrvatskim katoličkim misijama nove misijske prostorije. Odlazak iz zgrade „Stella maris“ mnogima je teško pao, jer su bili i više nego emotivno povezani s tom bivšom misijskom zgradom. Hrvatima je dugo trebalo objašnjavati razloge preseljenja, a mnogi se s time ni danas nisu pomirili. No, život ide dalje sa svojim novim okolnostima i neumitno prolaze dani, bili oni lijepi ili manje lijepi. Nakon što se Misija Bad Cannstatt osamostalila ne samo pravno, nego i odlaskom u vlastite prostorije, u Hrvatskoj je katoličkoj Misiji Zentrum također došlo do intenzivnijega traženja novih misijskih prostorija te stambenoga prostora za svećenike i časne sestre.

U vrijeme traženja novih prostorija, po svjedočenju prelata Jürgena Adama, biskup je Kasper rekao: „Tek kada za Hrvate nađemo nešto prikladno, tada ću i ja preseliti u Stuttgart, u Stella maris.“ Nakon dugotrajnoga procesa traženja novih prostorija, koje bi zadovoljile obje strane, biskupiju i hrvatske vjernike, konačno je pronađen i preuređen prostor nove zgrade Hrvatske katoličke misije Stuttgart – Zentrum u Heusteigstr. 18, gdje se nalazi i danas. Posljednje veliko slavlje u zgradi „Stella maris“ bila je proslava Gospe velikoga hrvatskog krsnog zavjeta, 26. rujna 1999. godine.

Nove misijske prostorije u Heusteigstr. 18, gdje se i danas nalazimo, svečano su otvorene i blagoslovljene 17. listopada 1999. godine. Svečanost blagoslova predvodio je prelat Jürgen Adam, referent za strane zajednice u biskupiji, uz nazočnost fra Dušana More, zamjenika provincijala Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja. Prelat Adam naglasio je da se nada da će nove prostorije dati novi polet hrvatskoj zajednici, na veselje Hrvata i biskupije.

U svojoj je propovijedi tom prigodom u crkvi St. Eberhard rekao sljedeće: „Stella maris bio je vaš dom. Ako sada taj dom treba napustiti, normalno je da je svaki od vas u neku ruku i žalostan. Uostalom, i meni je žao. (...) Nemamo tako velikoga utjecaja da bismo po želji imali dovoljno kuća i to u svim veličinama i za svaku svrhu. (...) Druge prikladne kuće u ovu svrhu, nažalost, u Stuttgartu nemamo. Za novu Hrvatsku katoličku misiju Bad Cannstatt (...) našli smo dobro rješenje. (...) Ostanite skupa i u novoj misiji. Držimo se skupa i budimo u ovome velikom gradu ljudi (...) koji ovomu gradu daruju nadu i vitalnost od Krista i njegova Svetoga Duha!“

Nakon preseljenja misijskih prostorija, život Hrvatske katoličke misije polako mijenja način aktivnosti, ali i percepcija vjernika postaje drugačija. Ono što je najvažnije, naše redovite aktivnosti ostale su i u novim prostorijama. Nekima je, doduše bio otežan rad, neke su se aktivnosti ugasile, ali se nastojalo očuvati kontinuitet svega onoga što je Hrvatima bilo važno. U isto to vrijeme, naša hrvatska misija mijenja ime te se od 1999. godine i službeno zove Hrvatska katolička misija Blaženoga Alojzija Stepinca Stuttgart Zentrum.

Najsvjetliji lik naše suvremene crkvene povijesti, blaženi Alojzije Stepinac, godinu dana prije toga proglašen je blaženim. Tada su mnoge hrvatske katoličke misije po svijetu, a mnoge i prije, želeći se identificirati s vrijednostima koje je naš kardinal mučenik proživljavao od jugokomunističkoga aparata, uzele njegov lik za zaštitnika i uzor.

Godinu dana nakon preseljenja u nove misijske prostorije, došlo je i do promjene na čelu misije. Fra Marinko Vukman, nakon 19 godina pastoralnoga rada u misiji, otišao je u susjedni Sindelfingen, a na njegovo mjesto došao fra Nediljko Brečić. Promjena prostorija, novi voditelj, već prije podijeljena velika misija Stuttgart na dvije, iziskivali su dodatne napore u pronalaženju novih oblika, načina i mogućnosti pastoralnoga rada, zadržavajući kontinuitet svega dobroga. Uz to, bila je potrebna i drugačija organizacija aktivnosti, dolazaka i boravka, pa je bila potrebna određena prilagodba.

Novonastale prilike uvijek, koliko god ponekad to bilo teško, mogu stvoriti milosno novo polje rada. Vjerujemo da je tako i bilo proteklih 19 godina u novim prostorijama. Redovite pastoralne aktivnosti i sve ono što je karakteriziralo život i rad Hrvata u Stuttgartu išlo je svojim redovitim ritmom, nekad s vidljivim plodovima, a nekad bez njih. Pastoralni rad među Hrvatima, doduše ne s istim prioritetima i aktivnostima kao kod mjesne Crkve, nastavio je svojim ritmom: svete mise, vjeronauk, rad s djecom i odraslima, folklorne aktivnosti, mnoge zabave i koncerti, ugošćavanje mnogih eminentnih osoba iz Domovine i mnoge druge aktivnosti. Sve je to zahtijevalo brzu prilagodbu na nove uvjete. Nove su prostorije i rad u njima ubrzo zaživjeli u svijesti naroda. Najvažnije, nedjeljne svete mise, ostale su u uobičajenome ritmu.

Od svih crkava u Stuttgartu, crkva St. Eberhard crkva je u kojoj je prepoznatljivost Hrvata i masovnost dolazaka na svetu misu bila najočitija. Doduše, od svibnja do početka prosinca 2008. godine, kada smo slavili svoju 50-godišnju obljetnicu, crkva je renovirana, a mi se okupljali u crkvi St. Elisabeth u Westu. Do važnoga preustroja pastoralnoga rada u našoj biskupiji došlo je 2005. godine. Tada prestaju postojati misije i nastaju zajednice. Biskupija je u projekt krenula s namjerom da se poveća suradnja mjesne Crkve i stranih misija, a ne da one budu izolirane od života mjesne Crkve. Razumljivo je da je bilo različitih interpretacija te odluke.

Novonastale prilike otvarale su mnoge pitanja, a trebalo je i strpljivosti u pronalaženju rješenja kojim bi svi bili zadovoljni. Taj prijelaz iz misija u zajednice nije samo promjena riječi, nego bitna promjena u pravnome statusu. Pojednostavljeno i svima razumljivo rečeno, misije su bile jedna vrsta personalne župe, a zajednice postaju dio mjesne crkve, odnosno njemačke župe. Sve je to kao posljedicu imalo da su se strane misije našle pred problemom gubitka vlastitih prostora i traženjem najboljih mogućnosti za daljnje pastoralne aktivnosti. Tako su se sve strane zajednice trebale uključiti u život i djelovanje njemačkih župa, s time da zadržavaju pravo na određenu autonomiju, ali dijeljenjem zajedničkih prostorija i sve ostale infrastrukture. Neke su misije bez značajnijih problema u svome daljnjem djelovanju postale dio njemačkih župnih zajednica, a nekim je misijama taj proces bio otežan.

Budući da je naša Hrvatska katolička misija Stuttgart Zentrum podijeljena u dvije Zajednice – Blaženi Alojzije Stepinac i Sveti Martin, tako je trebalo naći načina kako se svojim djelovanjem uklopiti u župu St. Eberhard ili negdje drugdje u gradu te u župu St. Hedwig u Möhringenu. No, najveća i svojim raznovrsnim djelovanjem najživlja zajednica nije mogla imati adekvatne prostore za svoje djelovanje, a da ne izgubi značajan dio svojih aktivnosti i identiteta. Zahvaljujući razumijevanju naše biskupije i mjesne Crkve u Stuttgartu, traženje primjerenih prostorija bilo je odgođeno, a nama Hrvatima omogućeno da ostanemo u dosadašnjim misijskim prostorijama u koje smo svečano uselili tek sedam godina prije toga.

Nakon tih godina traženja primjerenoga rješenja, problem je ponovno aktualiziran krajem 2014. godine, s time da se nađe konačno rješenje i za djelatnost naših zajednica te da i mi imamo iste uvjete kao i drugi, a ne, za neke, povlaštene. U to je vrijeme vladala velika nervoza zbog straha od ponovnoga seljenja u lošije uvjete i mogućnosti od dotadašnjih, ali je problem konačno riješen na sastanku dana 11. lipnja 2015. u Haus der Katolischen Kirche s predstavnicima Dekanata i Biskupije. Na sastanku su sudjelovali naš generalni vikar, prelat dr. Clemens Stroppel, dekan msgr. dr Christian Hermes, delegat za Hrvatsku inozemnu pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina, voditelj Hrvatske katoličke zajednice fra Zvonko Tolić, predsjednik Župnoga vijeća zajednice Blaženoga Alojzija Stepinca gospodin Mario Perić te pastoralna suradnica s. Ivanka Koluder. Uvažavajući i razumijevajući situaciju obiju strana i zahvaljujući velikomu razumijevanju biskupije i dekanata, dogovoreno je da naše prostorije do daljnjega ostaju u Heusteigstr. 18.

Ako se i kada pronađe alternativa, Hrvatska će zajednica na vrijeme biti obaviještena i suglasna. To nam je dalo mogućnosti za novi polet i proširenje vlastitih aktivnosti. Uz to, naš generalni vikar dr. Stroppel, prilikom pastoralne vizitaciije 29. studenoga 2017. godine, potvrdio nam je da se ne trebamo bojati za svoju budućnost u sadašnjim prostorijama. Prije toga su, već 2012. i 2013. godine, naše prostorije temeljito renovirane, nabavljen je novi namještaj i proširena misijska kapela. Sve smo to mogli napraviti zahvaljujući entuzijazmu, pomoći, radu i kompletnomu financijskom trošku koji su preuzeli naši članovi. To pokazuje ljubav Hrvata za svoju Crkvu i vlastitu budućnost u ovome gradu. Zato smo dubokoga uvjerenja da je naše djelovanje dugoročno na ponos i radost mjesne Crkve i snažni svjedok kršćanske vjere u ovome multikulturalnom društvu.

 

Svećenici na službi u Hrvatskoj katoličkoj misiji/zajednici Stuttgart-Zentrum

Svećenici koji su bili na službi kao voditelji:
P. Vendelin Gruber 1958. – 1960. (1961.)
Ivan Jurak (1960.) 1961.
Anton Odak 1962. – 1968.
Fra Dominik (Roko) Radić 1968. – 1969.
Fra Metod (Josip) Kelava 1968. – 1969.
Fra Bernardin (Ivan) Vučić 1969. – 1974.
Fra Ivon (Šimun) Menđušić 1974. – 1975.
Fra Ignacije (Josip) Vugdelija 1975. – 1979.
Fra Pavao (Marko) Žmire 1979. – 1991.
Fra Marinko Vukman 1991. – 2000.
Fra Nediljko Brečić 2000. – 2011.
Fra Zvonko Tolić 2011. – 30. 09. 2019.
Fra Ivica Erceg 01. 10. 2019. -

Svećenici koji su bili dušobrižnici:
Fra Rafael (Ivan) Begić 1969. – 1970.
Fra Ambroz (Franjo) Budimir 1970. – 1972.
Fra Ignacije (Josip) Vugdelija 1972. – 1975.
Fra Silvestar (Stanko) Bota 1975. – 1980.
Fra Ivan Dotur 1977. – 1982.
Fra Ivan Čupić 1979. – 1982.
Fra Marinko Vukman - 1981. - 1991.
Fra Jozo Župić 1980. – 1981.
Fra Ante Bilić 1982. – 1988.
Fra Damjan Čovo 1988. – 1994.
Fra Petar Klapež 1991. – 1996.
Fra Ivan Čugura 1994. – 2004.
Fra Boris Čarić 2004. – 2008.
Fra Ante Buljan 2008. – 2009.
Fra Mladen Marić 2010.
Fra Zvonko Tolić 2010. – 2011.
Fra Mijo Šabić 2011. – 2018.
Fra Radoslav Tolić 2018. - 14. 07. 2020.
Fra Filip Mimica 15. 07. 2020. -

Današnja pastoralna suradnica
Zora Bilobrk, rođ. Šimović 2012. -

 

Časne sestre

Sestre franjevke od Bezgrešne koje su djelovale u Misiji  jesu s. Ivana Ledenko (1971. – 1972.), s. Sjepanka Jukić (1971. – 1977.), s. Hijacinta Banić (1972. – 1977.), s. Marija Mihalj (1972. – 1974.), s. Skolastika Vrdoljak (1974. – 1978.) te s. Leonija Šušnjara (1977. – 1978.).

Sestre franjevke od Bezgrešnoga začeća sa sjedištem u Dubrovniku: s. Alojzija Pejić (1979. – 1995.), s. Serafina Vlašić (1979. – 1983.), s. Danijela Šimić (1982. – 1988.), s. Tihomira Maras (1982. – 1983.), s. Mihaela Krišto (1983. – 1988.), s. Tarzicija Čolina (1984. – 1995.), s. Doroteja Vlašić (1988. – 1995.), s. Ljuba Božinović (1988. – 2004.), s. Irena Tokić (1995. – 1998.), s. Emilija Jasak (1995. – 1998.), s. Mila Topčić (1995. – 2004.), s. Anka Mijić (1998. – 2007.), s. Terezija Sablje (1995. – 1998.), s. Matija Filipović (1998. – 2004.), s. Anica Cikojević (2004. – 2007.), s. Nevenka Tadić (1995. – 2010.), s. Valerija Šimović (2004. – 2010.) i s. Antonija Grubišić (2007. – 2010.).

 

Der 01. Mai 1958 ist ein sehr wichtiges Datum für die kroatischen Gläubigen in Stuttgart, weil da die Notwendigkeit der pastoralen Seelsorge für die Kroaten amtlich bestätigt wurde. Im Schreiben obengenannten Datums steht, dass der 05. Mai 1958 als offizieller Beginn der Kroatischen Katholischen Seelsorge in Stuttgart verzeichnet wurde. Dem Jesuiten Wendelin Gruber, dem Donauschwaben, der bis dahin Pfarrvikar und Rekonvaleszent in Ravensburg war, wurde die Seelsorge für die Kroaten und für die Donauschwaben in der Diözese Rottenburg anvertraut. Das Gebiet seines Wirkens war die gesamte Diözese und der Sitz der Mission war in der Neckarstr. 222. Die heiligen Messen für die Donauschwaben und für die Kroaten fanden in der Hofkapelle des damaligen Jesuitenhauses „Stella Maris“ statt. Später war dieses Gebäude jahrelanger Sitz der Kroatischen Katholischen Mission in Stuttgart Zentrum.  Die Kapelle wurde niedergerissen und besteht nicht mehr. Diese Kapelle diente später, als die Kroaten nach „Stella maris“ kamen, als Saal für Tanz und Folkloreproben und wurde 1999 abgerissen, nachdem die Kroaten aus den damaligen Räumen abgezogen sind und das Haus  Stuttgarter Residenz unseres Bischofs wurde.

Pater Gruber feiert die heiligen Messen nicht nur in Stuttgart, sondern geht zeitweilig auch nach Göppingen, Bietigheim, Tübingen, Aalen, und nach Vaihingen an der Enz.

Nach dreijähriger pastoraler Arbeit löste ihn kurze Zeit anfangs Juli 1960 Pfarrer Ivan Jurak ab, und danach von Anfang bis Ende des Jahres 1961.

Die Umstände seines Kommens und seiner pastoralen Tätigkeit und seines Weggehens nach 10 Monaten sind nicht ganz klar. Es besteht nur ein Dokument der Apostolischen Nuntiatur in Deutschland, die ihn zum Seelsorger für kroatische Arbeiter in Stuttgart ernannte.

Aus seinem Schreiben vom 26. September 1961 lässt sich schließen, dass er für ca. 2000 Kroaten seelsorgerlich zuständig war und dass er  Heilige Messen jeden Sonntag in Stuttgart, Göppingen und Bietigheim, und einmal monatlich in Tübingen, Aalen und in Vaihingen an der Enz gehalten hat.

So wird eine kleine Zahl der Gläubigen erwähnt, die in die Heilige Messe kommen. Als Gründe für die kleine Zahl werden genannt: Große Räumliche Entfernungen, schlechte Verkehrsverbindung, Angst und gegenseitiges Misstrauen bezüglich des Einflusses der kommunistischen Weltanschauung.

Heilige Messen fanden in dieser Zeit und auch später in Stuttgart in der oben erwähnten Kapelle statt. In dieser Zeit lag der Schwerpunkt darauf, die pastorale und seelsorgerliche Arbeit für die kroatischen Zuwanderer gut aufzubauen und zu strukturieren. Ab dem 01.Januar 1962 hieß die Mission amtlich: „Kroatische Katholische Mission“. In dieser Zeit kam als Leiter der Kroatischen Katholischen Mission ein Diözesanpriester aus  Zadar  namens  Anton Odak. Angemeldet wurde er am 28. Februar 1962 mit Wohnsitz in Feuerbach. Weil er zum kroatischen Seelsorger ernannt wurde, musste er ein  Dienstsiegel anfertigen lassen mit dem Text: „Kroatischer Seelsorger für die Kroaten in der Diözese Rottenburg“ oder „Katholischer Seelsorger für die Kroaten in Stuttgart“. Er blieb im Dienst bis Anfang 1968.

Inzwischen erweiterte der Diözesanpriester Anton Odak seine pastorale Tätigkeit. Er feierte Heilige Messen in Stuttgart nicht nur in der oben erwähnten Kapelle, sondern gelegentlich auch in den Kirchen St. Fidelis und St. Christophorus. In die kleine Kapelle konnten nämlich lediglich ca. 50 Gläubige passen und es wurde mit jedem Tag enger, weil die Zahl der Gläubigen ständig wuchs. Deshalb wurde nach einer Lösung gesucht. Odak verlangte bereits im Jahr 1965, dass die Kroaten die Möglichkeit bekommen sollen, ihre heiligen Messen in der Kirche St. Eberhard zu feiern. Der damalige Bischof von Rottenburg Carl Joseph Leiprecht, war kein Freund dieser Idee, weil er schon früher den Gedanken bekämpfte, die Kroatische Mission könnte den Namen  „Jugoslawische Mission“ tragen. Den Grund für diese seine Haltung  muss  man darin suchen, dass der amtliche Staat „Jugoslawien“ hieß und die Geheimpolizei UDBA alles versucht hatte, die Kroaten überall zu diskreditieren. Sie schwärzte sie überall an, sprach schlecht über sie und stempelte sie als  Menschen ab, die gefährlich seien für die Umgebung, in der sie lebten.

Es kam zu mehreren Gesprächen zwischen dem Bischof Leiprecht und dem Priester Odak, in denen es darum ging, ob die Kroaten die Erlaubnis für die Abhaltung ihrer heiligen Messen in kroatischer Sprache in St. Eberhard von der Diözese bekommen können. Herr Nikola Lukić, der mit dem Priester Odak als Übersetzer regelmäßig zu den Gesprächen mit dem Bischof nach Rottenburg  ging, ist Zeuge eines interessanten Details aus diesen zähen Verhandlungen.

Der Bischof gab 1966 die Erlaubnis, dass die Kroaten ihre Heiligen Messen in der Kirche St. Eberhard feiern dürfen. Aber nur vierzehntägig, also zweimal im Monat.

Die Ankunft der Franziskaner aus der Provinz des Allerheiligsten Erlösers mit dem Sitz in Split war ein Wendepunkt in der gesamten Organisation des kroatischen kirchlichen, kulturellen Lebens in Stuttgart. An die pastorale Arbeit wurde systematischer, ernsthafter und mit mehr Begeisterung herangegangen. Menschliche und fachliche Qualifikationen wurden immer mehr  gefordert. Schon 10 Jahre nach den Anfängen der Mission beginnt wegen des starken Zustroms der Kroaten ein Neuaufbau der Mission. Weil immer mehr Arbeitskräfte aus dem Süden Europas kamen, war von Seiten der Diözese eine gründliche Herangehensweise an das Problem dringend notwendig. Deshalb beschloss der damalige Bischof von Rottenburg, Dr. Carl Joseph Leiprecht alles, was in seiner Macht steht, zu unternehmen, um den Neuankömmlingen, die den gleichen Glauben wie er haben, zu helfen, sich in seiner Diözese eine neue Heimat aufzubauen. Mit seinem herzlichen und brüderlichem Einsatz gewann er die Herzen der ausländischen Gläubigen, indem er schrieb: „Mit Hilfe unserer kirchlichen Dienste wollen wir Euch helfen und Euch ein Stück Heimat in unserem Land geben, das Euch fremd ist“.

Als die Franziskaner nach Stuttgart kamen, lebten bereits in 15  Dekanaten der Diözese Kroaten, die von kroatischen Priestern pastoral betreut sein sollten. Ende der sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts waren aber von den ca 60000 Kroaten, die- so die Schätzungen - in der Diözese Rottenburg lebten, nur ca 30000 seelsorgerlich erfasst.

Auf Anordnung des Bischöflichen Ordinariats in Rottenburg und nach Empfehlung der kroatischen übergeordneten Seelsorgebehörde (Delegatur) in Frankfurt wurde am 02. Januar 1968 Pater Dr. Metod Kelava, der aus Argentinien kam, zum neuen Leiter der Kroatischen Katholischen Mission Stuttgart ernannt. Doch zu gleicher Zeit schickte ihm die Verwaltung der franziskanischen Provinz am 10. Januar 1968  Pater Dominik Radić aus der Heimat zu Hilfe. Die beiden wurden zuerst in der Süßener Straße 33 untergebracht.

Weil die Zuständigkeit der beiden Priester nicht geklärt war, übernahmen beide nur ein Jahr danach neue Dienste. Im Gedächtnis der Gläubigen war und blieb Pater Metod Kelava Leiter der Mission, obwohl seine Zuständigkeit ungeklärt blieb.

Die Mission bekam in der Neckarstrasse 113 neue Räumlichkeiten. In ihnen blieb sie bis 1974.

 In dieser Zeit  kam es auch zum Beginn der großen Teilung und zu einer für das ganze Gebiet des Bistums einzigartigen Mission, der ersten selbständigen Mission, in die Anton Odak als damaliger Leiter berufen wurde.

Bald danach fanden  außer in der Kirche St. Eberhard regelmäßig Heilige Messen und andere religiöse Aktivitäten auch in der Kirche St. Fidelis in Stuttgart und in der Laurentiuskirche in Bietigheim statt, was bis dahin nur sporadisch möglich war. Kurz danach feierte man die Heiligen Messen in kroatischer Sprache auch in Tuttlingen (Maria Königin), in Reutlingen (St. Wolfgang), in Tübingen (Krankenhauskapelle), in Sindelfingen und in Schömberg.

Am Fest des Hl. Martin, des Schutzpatrons der Diözese Rottenburg am 11. November 1968 auf dem Killesberg stellten sich die Kroaten in Massen den anderen muttersprachlichen Gemeinden und der einheimischen Kirche vor.  Viele waren erstaunt über die große Zahl der Kroaten. Ca.  1/3 aller (über 2000) anwesenden Gläubigen waren Kroaten. Das damals bereits gut organisierte Singen von kroatischen religiösen und Volksliedern und das Aufführen von kroatischen Volkstänzen, wie auch das Hochschwingen der bis dahin nur ersehnten aber verbotenen kroatischen Flagge erstaunte viele anwesende Deutsche sehr. Seitdem sah man die Kroaten als Kroaten und nicht mehr als Jugoslawen.

Die schon damals übervolle Kirche St. Eberhard motivierte die Kroaten und die Ortskirche,  einen adäquaten Ort zu finden, wo verschiedene Aktivitäten stattfinden und das Gemeindeleben sich, nicht nur sonntags, sondern auch unter der Woche,  entfalten könnte.

So wurde im März 1969 in der Neckarstr. 113 eine vorübergehende Lösung gefunden, mit der niemand zufrieden war.  Hier durfte die Kroatische Katholische Gemeinde Räume für ihre Gemeinde- und Sozialarbeit nutzen. Diese Räume waren aber bereits der Spanischen Katholischen Gemeinde St. Fidelis zugeteilt.

Im Jahr 1968 begann die Mission wieder Matrikelbücher zu führen, weil die ursprünglichen Registerbücher nach Göppingen mitgenommen wurden, und im Jahr 1968 gab es 29 Taufen.

Im November des Jahres 1969 kamen an die Stelle der bisherigen Priester, P. Metod Kelava,  der nach Ludwigsburg ging und P. Dominik  Radić, der nach Aalen ging, P. Bernardin Vučić und P. Rafael Begić. Beide kamen aus der Heimat. Sie setzten die begonnene Arbeit fort.

In dieser Zeit kommt es zu bedeutenden Änderungen pastoraler Aktivitäten, denn die Ankunft einer immer größer werdenden Anzahl an Arbeitern und dessen Familien zeigt die Notwendigkeit der Umbildung und der Gründung neuer kroatischer Missionen auf.

Vor der Neugründung gab es genügend Heilige Messen auf dem Gebiet außerhalb Stuttgarts. Die Priester haben die Hl. Messe entweder am Sonntag oder samstagabends zeitweilig oder regelmäßig in Bietigheim, Tübingen, Aalen, Vaihingen/Enz, Sindelfingen, Ludwigsburg, Reutlingen, Rottweil, Tuttlingen, Schwenningen, Balingen, Ravensburg, Esslingen, Freudenstadt, Heilbronn, Schwäbisch Gmünd, Bad Wildbad, Schorndorf, Filderstadt, Wernau und Plochingen und hier und da nach Bedarf- gefeiert. Alles erforderte große Anstrengung und bedurfte systematischer pastoraler Arbeit mit den kroatischen Gläubigen in der ganzen Diözese.

In dieser Zeit kam es zur Aufteilung der ursprünglichen Stuttgarter Mission. Um der großen Anzahl der in Stuttgart lebenden gläubigen Kroaten gerecht zu werden, wurden sie  nach  Stadtgebieten zwei Kroatischen Katholischen Missionen zugeordnet. Auf dem ganzen Gebiet der Diözese entstanden eigenständige Kroatische Katholische Missionen.

In mehreren Jahren kam es zu einer starken Strukturierung auf dem Gebiet der Diözese mit herzlicher Unterstützung von Bischof Karl Josef Leiprecht und seinem Nachfolger Dr. Georg Moser. Mit dem Prozess der Gründung einer selbständigen Kroatischen Katholischen Missionen wurde die Arbeit mit den kroatischen katholischen Gläubigen leichter und auch unkomplizierter durch eine größere Zahl an Priestern und anderen pastoralen Mitarbeitern.

Als erste wurde die Mission in Göppingen selbständig. Als ihr Leiter wurde Pf. Anton Odak ernannt. Er war bis dahin Leiter der einen Kroatischen Katholischen Mission in Stuttgart gewesen.

Nachdem im Jahr 1968 die Kroatische Mission Göppingen sich selbständig machte, kam es alsbald zu einer Teilung der großen Mission in Stuttgart.

Im Jahr 1969 wurden die Kroatischen Katholischen Missionen Aalen und Ludwigsburg gegründet, 1970 Sindelfingen, 1971 Reutlingen, Rottweil, Tuttlingen, Ulm und Spaichingen, 1973 Balingen, Ravensburg, Esslingen, Freudenstadt, Heilbronn und Schwäbisch Gmünd und 1974 Bad Mergentheim.

Danach endete dieser Prozess der Verselbständigung einzelner Missionen und 8 Jahre später, 1982, wird die Kroatische Katholische Mission Waiblingen gegründet und 1996 kam es zur  Teilung der städtischen Mission in zwei Teile: Stuttgart-Zentrum und Bad Cannstatt.

Das Leben und die Aktivitäten der Katholischen Mission in Stuttgart begannen sich in einer Gemeinschaft der Gläubigen zu entwickeln, die bewährte und qualitativ gute Strukturen hatte. Ab jetzt fühlten sich die Gläubigen hier immer mehr beheimatet, weil sie Gottesdienste, religiöse und auch andere Aktivitäten in ihrer Muttersprache hatten. Die Mission und die Kirchen werden Orte der Gemeinschaft, der Versammlungen, des Kennenlernens, aber zum großen Teil auch Orte der Sicherheit in einer Umgebung, in der viele gravierende Sprachbarrieren haben. Deshalb waren und bleiben die Kirchen und Missionen viel mehr als lediglich Orte des Glaubensaktes: sie sind das zweite und für viele auch das erste Zuhause in der Fremde und ein sicherer Zufluchtsort in den Problemen und Ängsten, mit denen sie sich auseinandersetzen mussten.

Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre wurden in Stuttgart die Hl. Messen jeden 1., 3. und 5. Sonntag in St. Eberhard gefeiert und jeden 2. Und 4. in St. Fidelis bis zum Jahre 1970. Von da an begannen die regelmäßigen Feiern der Hl. Messe jeden Sonntag in St. Eberhard und vom Jahr 1972  wurden sie in der Liebfrauenkirche in Bad Cannstatt  zeitweise gefeiert.

Die Kirchen wurden mit jedem Tag voller und voller, die Aktivitäten immer vielfätiger und die Erwartungen größer, so dass nach neuen Möglichkeiten gesucht werden musste.

Wegen all des großen Zustroms an Gläubigen und des Wachstums der kroatischen Gemeinden wurde auch das Bedürfnis nach vielen anderen pastoralen Inhalten wie Musizieren, Singen, Sozial- und Gesellschaftsarbeit,  deutlich. Das alles  konnten die Priester nicht mehr alleine leisten. So kamen franziskanische Ordensschwestern aus Šibenik im Jahr 1971 in die Mission und waren bis zum Jahr 1978 pastoral tätig. Mit ihrer Arbeit haben sie den Priestern bei spezifisch  pastoralen Aktivitäten geholfen, aber auch in den übrigen Lebens- und Arbeitsbereichen.

Nachdem die Priester Ende der 1960iger und Anfang der 1970iger in der Süßener Str. 33 in Wangen untergebracht waren und die Räumlichkeiten der Mission sich in der Neckarstr.113 befanden, zogen die Priester wegen unangemessener Wohnverhältnisse Anfang 1971 in eine neue Wohnung in der Daimlerstr. 44 in Bad Cannstatt um. Weil das Wohnproblem der Ordensschwestern, die kamen,  nicht gelöst war, wurde die Wohnung der Priester  abgeteilt und ein Teil davon für die Schwestern umfunktioniert.

Dieser Zustand hielt bis 1974 an, als die Kroatische Mission in die neuen Räumlichkeiten der Stafflenbergstr. 36 übersiedelte, wo es Wohnraum für Priester und Ordensschwestern gab.

In der Zeit, als die Kroatische Katholische Mission in der Stafflenbergstr. 36 in der Villa „Malabar“ war, wurde die Kapelle für die wöchentlichen Heiligen Messen und andere pastorale Aktivitäten  wegen der unzureichenden Räumlichkeiten  im Erdgeschoss des Gebäudes in der Stafflenbergstr. 46 untergebracht.

Trotz der unangemessenen Räumlichkeiten und obwohl alle an einem Ort zu Mittag aßen, blieb die Kroatische Mission auch dort nicht lange, schon im Jahr 1978 zog sie nach  „Stella maris“ in die Hohenzollerstr. 11, in das Haus, in dem im Jahr 1958 auch alles begonnen hat.

Nach vierjährigem Aufenthalt und Wirken in der Villa „Malabar“ bekam der Sitz der Kroatischen Mission neue Räume und brach auf mit vollkommen neuem Schwung der Kroaten in Stuttgart.

Weil die kroatischen Priester und die übrigen Mitarbeiter erfuhren, dass das Haus „Stella Maris“ neugestaltet würde für den Bedarf der Italienischen Katholischen Mission, sprachen sie persönlich mit dem italienischen Priester Don Giovambattista Mutti. Auch er ist, nach vielen Gesprächen, zu dem Schluss gekommen, dass diese Räumlichkeiten für die schon viel stärkere und größere kroatische Gemeinde in Stuttgart viel wichtiger seien.

In den Gesprächen, die geführt wurden zwischen der Diözese und dem damaligen Leiter der Mission, Pater Ignatius Vugdelia und Sozialarbeiter Mate Čutura, betonte der oben erwähnte italienische Priester noch einmal, dass Stella Maris für die Kroaten viel notwendiger sei als für sie.

So teilte Bischof Georg Moser die neuen Missionsräumlichkeiten uns zu und die Kroaten weihten  sie daraufhin feierlich ein und lebten in der Überzeugung, dass sie hier länger als 21 Jahre bleiben würden. So lange diente nämlich dieser Ort den Kroaten als Begegnungsstätte.

Die Segnung neuer Missionsräumlichkeiten vollzogen am 8. Dezember 1978, begleitet von einem großen Volks- und Freudenfest, gemeinsam Bischof Georg Moser und der Erzbischof von Zagreb,  Franjo Kuharić. Bischof Moser drückte bei der Gelegenheit die Freude der Diözese Rottenburg-Stuttgart aus, weil die Diözese den Kroaten ermöglicht hat, ihre Sprache, Kultur und ihren katholischen Glauben zu bewahren. Das geschah zur Freude und Bereicherung, sowohl der Kroaten als auch der hiesigen Ortsgemeinde. In seiner euphorischen Rede sagte der Leiter der Mission, Ignacije Vugdelija, zu seinen Kroaten, hier dürften sie bleiben, solange sie den Wunsch und das Bedürfnis haben, die Messe in kroatischer  Sprache zu feiern und ihr Nationalbewusstsein zu bewahren.

In der Pastoralen Arbeit wirkten außer den Priestern und den Ordensschwestern pastorale Mitarbeiterinnen Stanka Vidaković (1974 -1982) und Ivanka Čugura (1976 – 1978) mit. Nach der Gründung der Mission in Waiblingen wechselte Stanka Vidaković in die neugegründete Mission. Die beiden halfen den Priestern in ihrer immer anspruchsvolleren Pastoralarbeit.

„Stella Maris“ war die zweite Heimat der Kroaten und dieses Gefühl mögen viele nicht verstehen. Das ist ein Haus, in dem die Kroaten gebetet haben, getauft haben, sich versammelt haben zu formellen und informellen Zusammenkünften, verkehrt haben in schweren und schönen Zeiten, gestritten haben und sich versöhnt, sich verliebt haben und aufgewachsen sind. Viele würden auch heute sagen, dass das für sie die glücklichsten Jahre ihres Lebens waren und der Ort, wo sie die verlorene und erträumte Heimat gefunden haben, Haus, Freunde und Verwandte.

Dafür, wie intensiv  das Leben in der Mission war, spricht auch die Tatsache, dass viele nach der Heiligen Messe in St. Eberhard schnell nach „Stella maris“ liefen, um dort einen Platz zu ergattern, obwohl es genügend Platz gab. Verschiedene und zahlreiche Aktivitäten in den Missionsräumlichkeiten während der ganzen Woche trugen dazu bei, dass sich ein intensives religiöses und kulturelles Leben in der Stuttgarter Kirche entfalten konnte.

Das Leben der Kroaten in Stuttgart brachte neuen Schwung  wegen der neuen Räumlichkeiten, aber auch wegen des Kommens eines neuen Leiters der Kroatischen Katholischen Mission, Pater Pavao Žmire im Jahr 1979. Er regte viele neue Aktivitäten in der Pastoralarbeit an, auch jene, die eine Zeit lang geruht  haben.

In vielen Teilbereichen wurde die pastorale Arbeit strukturiert und vielseitig. Dazu trugen in großem Maßstab  auch die franziskanischen Ordensschwestern der unbefleckten Empfängnis mit Sitz in Dubrovnik bei. Nachdem die Mission anderthalb Jahre ohne Ordensschwestern war, kamen sie im Jahr 1980  und blieben in der pastoralen Arbeit, und noch länger in den Herzen der Gläubigen, die nächsten 30 Jahre.

Regelmäßige sonntägliche Messen, mit Ausnahme in St. Eberhard um 15.00 Uhr, begannen vom 14. November 1982 in der Missionskapelle um 10.00 Uhr und in der Liebfrauenkirche in Bad Cannstatt um 12.30 Uhr. Im Jahr darauf begannen regelmäßige Hl. Messen noch in der Kirche St. Joseph in Feuerbach um 13.00 Uhr und in der Kirche St. Hedwig in Möhringen um 13.30 Uhr. Heilige Messe in der Kirche St. Josef in Heslach wurde gefeiert ab 1991. Somit wurde die sonntägliche Messe zu dieser Zeit an fünf unterschiedlichen Orten in der Stadt gefeiert. 

Die Kroaten haben innerhalb des Gebäudes „Stella maris“ die Missionskapelle zur Verfügung gehabt, in der sie alle bis 1980 auch sonntägliche Messe gefeiert haben und die ganze Zeit Heilige Messe wöchentlich unter der Woche.

Der Religionsunterricht wurde bis zum Jahr 2009 an mehreren Orten in Stuttgart in den Schulen gehalten für die Kinder, die weit entfernt von der Mission wohnten. Priester und Ordensschwestern hielten den Religionsunterricht in Bad Cannstatt, Bergheim, Feuerbach, Möhringen. Obertürkheim, Rohr, Wangen, Weilimdorf und in Zuffenhausen. So fand der Religionsunterricht in 8 Schulen in 42 Gruppen für etwa 800 kroatische Konder statt.

In den Räumlichkeiten der Mission fanden zu der Zeit auch Aktivitäten wie gemischter Kinderchor, 2 Folkloregruppen, Theatergruppe, Rythmikgruppe und Musikschule statt. In der Pastorale kümmerten sich um die übrigen Sorgen der kroatischen Gläubigen 3 Priester, 4 Ordensschwestern und 5 Sozialarbeiter.

Außer den pastoralen Aktivitäten und liturgischer Gottesdienstordnung, Religionsunterricht, verschiedenen geistlichen Begegnungen, intensivierte sich das Leben der Kroaten auch auf anderen Gebieten.

Interessant ist zu erwähnen, dass die Kroatische Mission und ihre Priester von sich aus ihre Pforten für die albanischen katholischen Gemeinden geöffnet haben, die jeden Sonntag Hl. Messe in der Missionskapelle gefeiert haben. Weil da keine Priester waren, die die albanische Sprache beherrschten, wurde die Messe in kroatischer Sprache gefeiert und die Predigt hielt auf Albanisch  Herr Peter Mjeda. Das blieb so bis zum Kommen des ersten albanischen Priesters im Jahr 1984. Nicht nur die Kroaten fanden hier ihre Heimat. Auch albanische Gläubige waren überglücklich, dass sie hier zusammenkommen, beten und Gemeinschaft pflegen konnten.

Mit dem Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa Ende der 1980er Jahre breitete sich die Euphorie aus, dass sie sich befreien würden aus dem „Gefängnis des Volkes“, wie viele freidenkende Intellektuelle Jugoslawien nannten. Die erträumte Freiheit war in Reichweite, aber leider der Weg die Autonomie zu erringen blutig.

Den Krieg um und für die Heimat und den Prozess der Verselbständigung  haben die Kroaten mit starken Gefühlen in Stuttgart durchlebt und haben auf verschiedene Art und Weise geholfen: Ein Teil der vom Krieg Erfassten hat die Heimat verlassen und viele haben reichliche Geld- und Sachmittel geschickt als Hilfe für die vom Unglück Betroffenen. Hunderte Lastwagen mit humanitärer Hilfe, viele organísieren Wohltätigkeitskonzerte und verschiedene andere caritative Aktionen, Vorträge und Begegnung mit vielen hervorragenden Persönlichkeiten des kroatischen politischen und gesellschaftlichen Lebens in den 1990iger Jahren. Das Leben in den Katholischen Kroatischen Missionen bildete einen Brennpunkt, in dem alle zusammentrafen  und von wo aus alle wieder aufbrachen. Viele angesehene und populäre Menschen aus der Heimat besuchten unsere Mission, begrüßt von immer zahlreicheren Kroaten: Intellektuelle, kommunistische Disidenten, Politikern, Sportlern, Sängern...Sie alle waren ein Teil einer euphorischen Zeit. Zum bersten volle Säle in Stuttgart, verschiedene Programme  und Aktionen  in den Räumlichkeiten der Mission bekundeten die Begeisterung und Bereitschaft der Kroaten, eine beglückende und friedvolle Heimat zu bieten.

So viele Aktionen und Aktivitäten  waren in der Mission und um die Mission herum, dass auch die Polizei häufig Ordnung schaffen und auf Sicherheit achten musste.

Deshalb erinnern sich die Kroaten heute gern an diese Zeit, auf die sie persönlich stolz sind, eine Zeit, in der Einigkeit und die Bereitschaft zur Solidarität besonders hoch waren. Viele werden sagen: unwiederholbar. Damals und hierzulande fühlten sie sich einzigartig, sicher, jeder auf den anderen angewiesen; die Zeit und die Räumlichkeiten in der Mission waren ihr  zweites Heim.

Großer und kleiner Chor, ungefähr 1500 Kinder im Religionsunterricht, 6 Folkloregruppen, Musikschule, Tamburica-Ensemble, 2 vokal-instrumentale  Bands, verschiedene Sportsektionen, Pensionärskameradschaftstreffen und eine Menge anderer Aktivitäten. In den Räumlichkeiten der Mission ist der größte Raum für kroatische Aktivitäten in der Stadt  Stuttgart entstanden.

Wertvoll ist das beachtliche Andenken, dass die Jugend auch in der Zeit im Mai 1993 ihr informatives Blatt für Jugendliche „Rosa“ angeregt hat, in dem die Jugendlichen das Wort ergriffen haben mit jugendlicher Sprache und Aufgeschlossenheit. Es ist auch die erste kroatische Zeitung für Jugendliche in Deutschland gewesen. Leider wurde ihre Herausgabe nach kurzer Zeit wieder eingestellt.

In der Mission wurde ein Koordinationsausschuss der kroatischen Gesellschaft firmiert, der die Aufgabe hatte, öffentlich zu wirken, zu sprechen über die Wahrheit in Kroatien, Proteste wegen des Krieges in der Heimat und auch Sach- und finanzielle Hilfe für gefährdete Landsleute in der Heimat zu organisieren.

Über diesen Zeitabschnitt könnte man vieles sagen. Aber es genügt zu betonen, dass die Herzen der kroatischen Menschen aus Stuttgart in der Zeit vielen Vertriebenen, Verletzten, Menschen ohne Heimat, jenen, die die Gesellschaft nicht mehr beachtete, Trost gespendet  haben.

Viele Zeitungsartikel aus dieser Zeit bekunden das Engagement und die Präsenz des damaligen Leiters der Mission, Pater Marinko Vukman bei vielen humanitären Aktivitäten und anderen sozialpolitischen Ereignissen. Die unerschöpfliche Quelle materieller Hilfe, mit der Stuttgarter Kroaten in hunderten von Lastwagen den Zugrundegerichteten geholfen haben, war merklich ein Teil der Hilfe. Der tiefere Teil der Hilfe hat sich in vielen Seelen und Leben eingeprägt. Damit zeigten sie ihnen, dass sie in ihrer Not nicht allein sind. Dies geht viel tiefer und ist schwerer zu fassen, aber real und unvergänglich.

Nach diesem euphorischen Jahr kam es vom Jahr 1995 an zu einem langsamen Prozess der  Beruhigung der Situation in der Heimat und einer allmählichen Befreiung von großserbischer Bedrohung und Besetzung, aber daraus ergab sich eine Entwicklung, die die Zukunft der Kroaten in Stuttgart kennzeichnen wird. Nämlich wegen einer starken Zunahme der Zahl der Gläubigen in Stuttgart gelangte die Diözese zu der Auffassung, dass die pastorale Arbeit umstrukturiert und verbessert werden müsse.

Anfang des Jahres 1995 hat Prälat Jürgen Adam im Namen des Bistums Rottenburg-Stuttgart dem damaligen Provinzial der franziskanischen Provinz des Allerheiligsten Erlösers und früheren Leiter der Kroatischen Katholischen Mission Stuttgart Dr. P. Pavao Žmire die Notwendigkeit der Gründung einer neuen Kroatischen Mission in Stuttgart mitgeteilt.

Die große Zunahme kroatischer Gläubiger in Stuttgart als Folge des Krieges in der Heimat, inadäquate Wohnungsverhältnisse der pastoralen Arbeiter und die Notwendigkeit, die Arbeit zu organisieren, waren Argumente für eine baldige Aufteilung.

In seiner schriftlichen Mitteilung vom 02. April 1995 war Vater Provinzial mit der Teilung der Mission einverstanden und hat sein Verständnis und seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, einen vierten Priester für die pastorale Arbeit zu entsenden. Bei beiderseitig grundsätzlicher Bereitschaft hat Bischof Dr. Walter Kaspar im Jahr 1996 die bis dahin eine Mission zweigeteilt in die Kroatische Katholische Mission Stuttgart-Mitte und die neugegründete Kroatisch Katholische Mission Bad Cannstatt.

Kardinal Franjo Kuharić in Übereinstimmung mit der Ortskirche ernannte in der Mitteilung vom14.Juli 1996 den bisherigen Pfarrhelfer  Pater Petar Klapež zum Leiter der neugegründeten  Kroatischen Katholischen Mission Stuttgart Bad Cannstatt. Als Pfarrvikar wurde Pater Radoslav Tolić ernannt.

Nachdem die neuen Missionsräumlichkeiten der neugegründeten Mission nicht zur Verfügung gestellt wurden, nachdem sie auch keine Wohnräume für Priester hatten, spielte sich im ersten Jahr alles in den vorherigen Gemeinschaftsräumen der ersten Mission, in „Stella maris“ ab, auch haben beide Missionen in vielen Segmenten funktioniert  wie eine und einzigartig.

Die Kroatische Katholische Mission umfasste das Dekanat Stuttgart Zentrum und die Kroatische Katholische Mission Bad Cannstatt das Dekanat Bad Cannstatt.

Die Mission Stuttgart –Zentrum kümmerte sich pastoral um die Gläubigen in den Stadtbezirken West, Nord, Ost, Süd, Mitte, Botnang, Degerloch, Fasanenhof, Rohr, Kaltental, Möhringen, Vaihingen, Plieningen, Kemnat, Sillenbuch, Heumaden, Hoffeld, Büsnau, Killesberg, Ostheim, Löwentor, Ruit, Wilhelma und Berg.

Die Mission Stuttgart- Bad Cannstatt kümmerte sich pastoral um die Gläubigen in den Stadtbezirken Bad Cannstatt, Feuerbach, Zuffenhausen, Zazenhausen, Weilimdorf, Mönchfeld, Obertürkheim, Untertürkheim, Wangen, Hedelfingen, Münster, Sommerrain, Hofen, Mühlhausen, Uhlbach, Hallschlag, Rotenberg und Flohberg.

Nicht nur, dass es zur Teilung der einzigen und großen Mission in zwei Teile kam, sondern das Bistum hat für die Missionsräume des Gebäudes „Stella maris“ auch eine andere Zweckbestimmung gefordert und von den kroatischen Gläubigen und den Ordensschwestern eine neue Unterbringung und von der Kroatischen Katholischen Mission neue Missionsräumlichkeiten.

Der Auszug aus „Stella maris“ fiel vielen sehr schwer, denn sie waren nicht nur stark sondern auch emotional verbunden mit diesem ehemaligen Missionsgebäude. Den Kroaten hat man  lange die Ursachen für den Umzug erklären müssen und viele sind bis heute noch nicht damit versöhnt. Indes das Leben geht weiter unter seinen neuen Umständen und unabwendbar vergehen die Tage, die einen schön, die anderen weniger schön.

So kam es - nachdem die Mission in Bad Cannstatt sich selbständig gemacht hatte, nicht allein juristisch sondern auch persönlich durch ihren Weggang in die eigenen Räumlichkeiten -  in der Kroatischen Katholischen Mission Zentrum zur Intensivierung der Forderung nach neuen Missionsräumen und Wohnräumen für die Priester und Ordensschwestern.

In der Zeit des Suchens nach den neuen Räumlichkeiten, sagte laut Zeugnisses des Prälaten Jürgen Adam Bischof Walter Kasper folgendes:  „Erst wenn wir für die Kroaten etwas Passendes gefunden haben, ziehe ich nach Stuttgart, nach „Stella maris“ um.“

Nach einem langwierigen Prozess der Suche nach neuen Räumen, die für beide Seiten zufriedenstellend wären, für das Bistum und für die kroatischen Gläubigen, wurde allmählich und sich annähernd Raum in dem neuen Gebäude der Kroatischen Katholischen Mission Stuttgart, in der Heusteigstr. 18 gefunden.

Das letzte große Fest im Gebäude „Stella maris“ war die Feier der Mutter Gottes des großen kroatischen Taufversprechens am 26.September im Jahr 1999.

Die neuen Räumlichkeiten der Mission in der Heusteigstr. 18, wo sie sich noch heute befindet, sind feierlich eingeweiht und gesegnet worden am 17. Oktober 1999. Die Feierlichkeit der Einweihung leitete Prälat Jürgen Adam, Referent für ausländische Gemeinden im Bistum in Anwesenheit von Pater Dušan Moro, dem Stellvertreter des Provinzials der Franziskaner der Provinz des Allerheiligsten Erlösers. Prälat Adam hat betont, dass er hofft, dass die neuen Räumlichkeiten der kroatischen Gemeinde neuen Schwung geben werden zur Freude der Kroaten und des Bistums.

Er sagte bei dieser Gelegenheit in der Kirche St, Eberhard in seiner Predigt folgendes: „Stella maris war Euer Heim. Wenn man jetzt dieses Heim verlassen muss, ist es normal, dass jeder von Euch traurig ist. Übrigens, mir tut es auch leid. (…) Wir haben nicht so viel Einfluß, dass wir nach Wunsch genügend Häuser in allen Größen und für jeden Bedarf hätten. Ein anderes, für Euch passendes Haus in Stuttgart haben wir nicht. Für die neue Kroatische Katholische Mission Bad Cannstatt (…) haben wir eine gute Lösung gefunden. (…) Bleibt in der neuen Mission zusammen. Halten wir zusammen und seien wir in der großen Stadt Menschen (…), die dieser Stadt Hoffnung und Vitalität von Christus und seinem Heiligen Geist schenken!“

Nach dem Übersiedeln in die Missionsräume ändert sich im Leben in der Kroatischen Katholischen Mission langsam die Art ihrer Aktivitäten, aber auch die Wahrnehmung der Gläubigen wird eine andere. Das Wichtigste war, dass unsere regelmäßigen Aktivitäten auch in den neuen Räumlichkeiten dieselben geblieben sind. Für manche wurde zwar die Arbeit schwierig, manche Aktivitäten erloschen, dennoch wurde versucht, die Kontinuität all dessen zu wahren, was den Kroaten wichtig war.

Ebenfalls in der gleichen Zeit ändert unsere Kroatische Mission ihren Namen. Ab dem Jahr 1999 heißt sie amtlich „Kroatische Katholische Mission des Seligen Kardinal Stepinac, Stuttgart-Zentrum“.

Die bedeutendste Gestalt unserer kirchlichen Gegenwartsgeschichte, der Selige Alojzije Stepinac, wurde ein Jahr davor selig gesprochen. Daraufhin wünschten viele Kroatische Katholische Missionen auf der Welt und viele auch davor sich mit Werten zu identifizieren, die unser Märtyrer Kardinal unter dem Jugokommunistischen Apparat durchlebt hat und nahmen seine Gestalt als Beschützer und Vorbild.

Ein Jahr nach dem Umzug in die neuen Missionsräumlichkeiten kam auch die Veränderung an der Spitze der Mission: Pater Marinko Vukman ging nach 19 Jahren pastoraler Arbeit in der Mission weg nach Sindelfingen und an seiner Stelle  kam Pater Nediljko Brečić. Wechsel der Räumlichkeiten, neue Leitung, schon vorher Teilung der großen Mission Stuttgart in zwei Teile – das hat zusätzliche Anstrengung erfordert , neue Formen, Methoden und Möglichkeiten pastoraler Arbeit   herauszufinden und gleichzeitig Kontinuität zu wahren in allem, was gut ist. Außerdem war eine andere Organisation der Aktivitäten, ihrer Dauer und Aufenthalte erforderlich. Alles mußte zeitlich angepasst werden.

Die neu entstandenen Umstände, so beschwerlich sie manchmal sein mögen, können immer ein liebenswertes, neues Arbeitsfeld hervorbringen. Wir glauben, dass es so in den neuen Räumlichkeiten in den vergangenen 19 Jahren auch gewesen ist.

Regelmäßige pastorale Tätigkeiten und alles, was das Leben und die Arbeit der Kroaten in Stuttgart charakterisierte, hatte seinen regelmäßigen Rhythmus. Manchmal gab es sichtbare Früchte und manchmal nicht. Die pastorale Arbeit bei den Kroaten, die nicht die gleichen Prioritäten und Aktivitäten wie die Ortskirche hatte, setzte ihren Rhythmus fort: Heilige Messen, Religionsunterricht, die Arbeit mit Kindern und Erwachsenen, Folklore- Aktivitäten, viele Vergnügungen und Konzerte, Bewirtung vieler eminenter Persönlichkeiten und viele andere Aktivitäten. Das alles erforderte eine schnelle Anpassung an die neuen Bedingungen. Die neuen Räumlichkeiten und die Arbeit in ihnen wurden im Bewustsein des Volkes bald lebendig. Das Wichtigste war, dass die sonntäglichen Heiligen Messen  ihren bisher gewohnten Rhythmus behalten haben.

Von allen Kirchen Stuttgarts war die Kirche St. Eberhard die Kirche, in der man die massive Zahl der kroatischen Katholiken, die Gottesdienste besuchen, sehr deutlich erkennen konnte. Im Jahr 2008, in dem wir unser 50jähriges Jubiläum feierten, musste die Kirche von Mai bis Anfang Dezember  renoviert werden. In dieser Zeit versammelten wir uns in der Kirche St. Elisabeth im Westen der Stadt.

Im Jahr 2005 kam es zu einer bedeutenden  Änderung der pastoralen Arbeit in unserem Bistum. Das Bistum hat das Projekt  „Sich auf den Weg machen“, „Aufbrechen“  mit der Absicht verbunden, dass sich die Zusammenarbeit der Ortskirche und der ausländischen Missionen verstärke und dass jene sich nicht vom Leben der Ortskirche isolierten. Es ist verständlich, dass es dabei zu verschiedenen Interpretationen und Entscheidungen gekommen ist.

Die neuentstandenen Umstände warfen viele Fragen auf und brauchten auch Geduld und einfallsreiche Lösungen, mit denen alle zufrieden wären.

Dieser Übergang von der Mission zur Gemeinde erforderte nicht nur eine Änderung der Begriffe, sondern eine wesentliche Änderung des rechtlichen Status. Vereinfacht und für alle verständlich gesagt, wären dann die Missionen eine Art Personalpfarrei, aber die Gemeinde „sollte“ Teil der Ortskirche  sein, beziehungsweise der deutschen Pfarrei. Das alles hatte zur Folge, dass sich die muttersprachlichen Gemeinden vor dem Problem des Verlustes der eigenen Räumlichkeiten und vor der Suche nach den besten Möglichkeiten für  weitere pastorale Aktivitäten gestellt sahen. Also sollten sich alle ausländischen Gemeinden eingliedern in das Leben und Wirken der deutschen Pfarrei, sollten das Recht auf eine bestimmte Autonomie beibehalten, aber sollten die Teilung der Gemeinderäumlichkeiten und die ganze übrige Infrastruktur annehmen. Manche Missionen wurden ohne irgendwelche bemerkenswerten Probleme in ihrem weitläufigen Wirken Teil deutscher Pfarrgemeinden und bei manchen war dieser Prozess erschwert.

Weil unsere Kroatische Katholische Mission Stuttgart-Zentrum zweigeteilt ist in die Gemeinde Seliger Alojzije Stepinac und Heiliger Martin, so musste man einen Modus finden, wie man diesen Teil der Pfarrei St. Eberhard oder anderswo  in der Stadt, auch der Pfarrei St. Hedwig in Möhringen zuordnen könnte. Leider konnte dieser sehr großen und in ihrem mannigfaltigen  Wirken sehr lebendigen Gemeinde keine adäquaten Räume  für ihr Wirken gefunden werden, ohne dass sie bedeutende Teile ihrer Aktivitäten und Identität zu verloren hätte.

Dank des Verständnisses unseres Bistums und der Ortskirche in Stuttgart wurde die Suche passender Räume aufgeschoben und unseren Kroaten wurde ermöglicht, in den bisherigen Missionsräumlichkeiten zu bleiben, die wir erst vor 7 Jahren feierlich bezogen hatten.

Nachdem in diesem Jahr eine passende Lösung gefordert wurde , wurde Ende 2014 das Problem erneut aktuell, dass sich endgültig eine Lösung finde und wir für das Wirken unserer Gemeinde auch die gleichen Bedingungen hätten wie auch die anderen und dass nicht nur manche privilegiert sind.

Groß war zu dieser Zeit die Nervosität wegen der Furcht vor einem neuen Umzug in schlechtere Verhältnisse und mit schlechteren Möglichkeiten als den bisherigen, aber das Problem wurde endgültig gelöst bei einem Treffen am 11.Juni 2015 im Haus der Katholischen Kirche mit Vertretern des Dekanats und des Bistums. Als Vertreter waren anwesend unser Generalvikar, Prälat Dr. Clemens Stroppel, Dekan msgr.Dr. Christian Hermes, der für Ausländerseelsorge an Kroaten zuständige Delegat Pfarrer Ivica Komadina, der Leiter der Kroatischen Katholischen Mission Pater Zvonko Tolić, der Vorsitzende des Pastoralrates der Gemeinde des Seligen Alojzije Stepinac, Herr Mario Perić und die pastorale Mitarbeiterin Sr. Ivanka Koluder. Beide Seiten verstanden anerkennend die Situation und dank des großen Verständnisses des Bistums und des Dekanats hat man vereinbart, dass unsere Räumlichkeiten weiterhin in der Heusteigstr. 18 bleiben.

Wenn sich einmal eine Alternative findet, werde die kroatische Gemeinde rechtzeitig entsprechend benachrichtigt werden. Das ist eine weitreichende Möglichkeit für neuen Schwung und die Erweiterung eigener Aktivitäten. Zudem bestätigte uns unser Generalvikar Dr. Stroppel während der Pastoralvisitation am 29. November 2017, dass wir keine Angst um unsere Zukunft in den jetzigen Räumlichkeiten haben brauchen.

Vor dem, schon in den Jahren 2012 und 2013 und auch zu der Zeit wurden unsere Räume gründlich renoviert, neue Möbel besorgt und unsere Missionskapelle vergrößert. All das konnten wir zustande bringen mit Enthusiasmus, Hilfe, Arbeit und vollständiger Finanzierung, die unsere Gemeindeglieder übernommen haben.

Dies zeigt die Liebe der Kroaten zu ihrer Kirche und die eigene Zukunft in dieser Stadt. Deshalb sind wir tief davon überzeugt, dass unser Wirken langfristig zum Stolz und zur Freude der Ortskirche sein kann als kraftvolles Zeugnis des christlichen Glaubens in dieser multikulturellen Gesellschaft.

 

Priester im Dienst der Kroatischen Katholischen Mission/Gemeinde Stuttgart Zentrum

Priester, die im Dienst als Leiter waren/sind:
P. Wendelin Gruber 1958 - 1960 (1961)
Ivan Jurak - (1960) 1961
Antun Odak - 1962 - 1968
P. Dominik (Roko) Radić - 1968.-1969
P. Metod (Josip) Kelava - 1968- 1969
P. Bernardin (Ivan) Vučić - 1969 - 1974
P. Ivon (Šimun) Menđušić - 1974 - 1975
P. Ignacije (Josip) Vugdelija - 1975 - 1979
P. Pavao (Marko) Žmire - 1979 - 1991
P. Marinko Vukman - 1991 - 2000
P. Nediljko Brečić - 2000 - 2011
P. Zvonko Tolić - 2011 -

Priester, die Seelsorger waren/ sind:
P. Rafael (Ivan) Begić - 1969. - 1970
P. Ambroz (Franjo) Budimir - 1970 - 1972
P. Ignacije (Josip) Vugdelija - 1972 - 1975
P. Silvestar (Stanko) Bota - 1975 - 1980
P. Ivan Dotur - 1977 - 1982
P. Marinko Vukman - 1991 - 2000
P. Ivan Čupić - 1979 - 1982
P. Jozo Župić - 1980 - 1981
P. Ante Bilić - 1982 - 1988
P. Damjan Čovo - 1988 - 1994
P. Petar Klapež – 1991 - 1996
P. Ivan Čugura - 1994 - 2004
P. Boris Čarić - 2004 - 2008
P. Ante Buljan - 2008 - 2009
P. Mladen Marić - 2010
P. Zvonko Tolić - 2010 - 2011
P. Mijo Šabić - 2011 -

Heutige pastorale Mitarbeiterinnen

Schw. Johanna (Ivanka) Koluder 2012 -

Zora Bilobrk, geb. Šimović 2012 -

 

Die Ordensschwestern

Die Ordensschwester der Franziskanerinnen der unbefleckten Empfängnis aus Šibenik. Sr. Ivana Ledenko (1971- 1972.), Sr. Sjepanka Jukić (1971 -1977), Sr. Hijacinta  Banić (1972-1977), Sr.Marija Mihalj (1972-1974), Sr. Skolastika Vrdoljak (1974 -1978) und Sr. Leonija Šušnjara (1977 – 1978).

Die Ordensschwestern der Franziskanerinnen der unbefleckten Empfängnis mit Sitz in Dubrovnik: Sr. Alojzija Pejić (1979-1995), Sr. Serafina Vlašić (1979-1983), Sr. Danijela Šimić (1982-1988), Sr. Tihomira Maras (1982-1983), Sr. Mihaela Krišto (1983-1988), Sr. Tarzicija Čolina (1984-1995), Sr. Doroteja Vlašić (1988-1995), Sr. Ljuba Božinović (1988-2004), Sr. Irena Tokić (1995-1998), Sr. Emilija Jasak (1995-1998), s. Mila Topčić (1995-2004), Sr. Anka Mijić (1998-2007), Sr. Terezija Sablje (1995-1998), Sr. Matija Filipović (1998-2004), Sr. Anica Cikojević (2004-2007), Sr. Nevenka Tadić (1995-2010), Sr. Valerija Šimović (2004-2010) und Sr. Antonija Grubišić (2007-2010).

PASTORALNI VIJEĆNICI

HKZ BL. ALOJZIJE STEPINAC, STUTTGART - MITTE

Bilinovac Ivan

Ćubela Magdalena

Ćutuk Ana - GKGR*

Iličić Magdalena

Juzva Kornelija - zamjenica izabranog pred. i GKGR*

Knezović Tomislav

Madžar Josip

Marčinković Mario - zamjenik u SDR*

Mazarekić Marija

Mickan Ružica

Mišković Ana - zapisničarka

Prusina Ante - izabrani predsjedavajući i SDR*

Rozić Antonija - zamjenica zapisničarke

Thiel Marija

PASTORALNI VIJEĆNICI

HKZ SV. MARTIN, STUTTGART - MÖHRINGEN

Bašić Frano - zamjenik izabranog pred. i GKGR*

Čerkez Danimir

Grubišić Ruža - SDR*

Janjić Jagoda - zamjenica zapisničara

Jelušić Vitomir

Lauc Karlo - GKGR*

Vidaković Ivica - zapisničar i zamjenik u SDR*

Vidaković Marko - izabrani predsjedavajući

*GKGR=Gesamtkirchengemeinderat      

*SDR=Stadtdekanatsrat

PRVOPRIČESNICI - VJERONAUK:

St. Hedwig
Utorkom u 17.00

Misija
Subotom u 10.00

Prvi sat vjeronauka bit će za sve prvopričesnike u subotu, 07. 10. u Misiji u 10.00.
Roditeljski sastanak bit će u petak, 06. 10. u Misiji u 19.00.

Prvopričesnici, koji ne žive na teritoriju naših zajednica (Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Möhringen), trebaju iz župe gdje žive donijeti Dozvolu župnika (Erlaubnis zur auswärtigen Erstkommunion).

SLAVLJE PRVE PRIČESTI BIT ĆE U SUBOTU, 04. 05. 2024. u 11.00 u crkvi St. Hedwig!

 

KRIZMANICI - VJERONAUK:

St. Hedwig
Utorkom u 18.00

Misija
Petkom u 16.00
Petkom u 17.00
Prvi sat vjeronauka bit će za sve krizmanike u petak, 06. 10. u Misiji u 17.00.
Roditeljski sastanak bit će u petak, 06. 10. u Misiji u 19.00.

Krizmanici, koji ne žive na teritoriju naših zajednica (Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Möhringen), trebaju iz župe gdje žive donijeti Dozvolu župnika (Erlaubnis zur auswärtigen Firmung).

SLAVLJE KRIZME BIT ĆE U SUBOTU, 27. 04. 2024. u 10.00 u crkvi St. Hedwig!

 

OSTALI - VJERONAUK:

Misija
Subotom u 10.00
Prvi vjeronaučni susret je 07. 10.

 

Prijava za vjeronauk

 

fra Ivica Erceg, župnik/Pfarrer
Tel: 0711/6403 040
Mobitel: 0152 5361 0929
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

fra Filip Mimica, župski vikar/Pfarrvikar
Tel: 0711/6403 040
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Zora Bilobrk, pastoralna suradnica/Gemeindereferentin
Tel: 0711/6403 040
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Vinka Bušić, tajnica/Pfarramtsekretärin
Tel: 0711/6403 040
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 

 

Hrvatske katoličke zajednice
"Bl. Alojzije Stepinac", Stuttgart-Mitte
"Sv. Martin", Stuttgart-Möhringen
Heusteigstr. 18
70182 Stuttgart

Tel: 0711/6403 040
Fax: 0711/6493 278
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 

RADNO VRIJEME UREDA / ÖFFNUNGSZEITEN:
Ponedjeljak/Montag:   9.00 - 13.00
Utorak/Dienstag:         9.00 - 13.00   ...   17.00 - 18.15
Srijeda/Mittwoch:       9.00 - 13.00   ...   17.00 - 18.15
Četvrtak/Donnerstag:  9.00 - 13.00   ...   17.00 - 18.15
Petak/Freitag:              9.00 - 13.00   ...   17.00 - 18.15

 

 

RASPORED MISA 
-moguće je da dođe do promjena nekih termina, pa je uvijek dobro pogledati aktualne župske obavijesti-

 

NEDJELJOM: 

Crkva St. Josef
Finkenstr. 36, 70199 Stuttgart - Süd
-u 09.00 sati

Crkva St. Hedwig
Lieschingstr. 44, 70567 Stuttgart - Möhringen
-u 12.00 sati

Crkva St. Elisabeth
Elisabethenstraße 21, 70197 Stuttgart-West

-u 15.00 sati

 

Utorkom, srijedom, četvrtkom, petkom i subotom:

Kapela Hrvatske katoličke zajednice
Heusteigstr. 18, 70182 Stuttgart
-u 18.30 sati

 

 
    

 

Unterkategorien

   

I ovdje smo  

Facebook Logo 2019

   

Liturgija dana  

Današnja čitanja
(kliknite ikonu)

   

Posjetitelji  

Danas 146

Jučer 199

Ovaj tjedan 858

Ovaj mjesec 6611

Ukupno 1105456

   
© Hrvatske katoličke zajednice Blaženi Alojzije Stepinac i Sveti Martin, Stuttgart Zentrum